Filologia angielska w Rzeszowie

Wśród wszystkich kierunków filologicznych, to właśnie anglistyka cieszy się największym powodzeniem u kandydatów na studia.


Perspektywy pracy po filologii angielskiej


Ukończenie anglistyki, a tym samym doskonała znajomość języka angielskiego pozwala na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach czy instytucjach o zasięgu międzynarodowym. Angliści zatrudniani są w szeroko pojętym biznesie, firmach branży turystycznej, wydawnictwach, instytucjach kultury, dyplomacji.

Konkretne specjalności przygotowują specjalistów do pracy w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, w charakterze tłumacza kabinowego.

Specjalność nauczycielska to z kolei przygotowanie do pracy w charakterze nauczyciela języka obcego w szkołach w przedszkolach, lektora w szkołach językowych.


Jak wyglądają studia na anglistyce?


Absolwenci 3-letniego etapu kształcenia uzyskują dyplom licencjata. Mogą kontynuować naukę na tym samym kierunku na magisterskich studiach II stopnia - w Rzeszowie magisterskie studia na filologii angielskiej oferuje jedynie Uniwersytet Rzeszowski. Zobacz ofertę studiów filologicznych w innych ośrodkach akademickich.

Wybrane przedmioty w programie kształcenia na filologii angielskiej: praktyczna nauka języka angielskiego, fonetyka i fonologia, gramatyka kontrastywna, literatura brytyjska, literatura amerykańska, historia krajów obszaru anglojęzycznego, kultura krajów obszaru anglojęzycznego, semantyka i leksykologia, morfologia, tłumaczenie tekstów literackich, tłumaczenie tekstów specjalistycznych, metodyka nauczania języka angielskiego, pedagogika, emisja głosu.


Gdzie studiować filologię angielską w Rzeszowie?


Poznajcie ofertę dwóch rzeszowskich uczelni – oferowane specjalności, zasady rekrutacji oraz koszty nauki:

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Filologiczny, specjalizacje:

  • nauczycielska
  • translatoryczna.

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z języka angielskiego zdawanego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. W przypadku takiej samej liczby punktów uwzględniony będzie wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka angielskiego.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 2000 zł.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, specjalności:

  • komunikacja międzykulturowa w biznesie
  • tłumaczeniowa
  • tłumaczeniowa z językiem chińskim
  • nauczycielska – nowoczesne metody i multimedia w nauczaniu języka angielskiego.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz do wyboru historii lub wiedzy o społeczeństwie.

Rok studiów stacjonarnych kosztuje 5400 zł, niestacjonarnych – 4200 zł.

Czy warto studiować anglistykę? Zadajecie sobie pewnie to pytanie przed wyborem kierunku studiów.

Czy dobre kursy językowe nie zastąpią kilku lat studiów?

W rozwiązaniu tych dylematów pomoże trenerka języka angielskiego.

Przeczytajcie: http://weronikasokolowska.pl/3575-2/.