Fizjoterapia w Olsztynie

Zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu fizjoterapii nie maleje. Nasze społeczeństwo starzeje się, utrzymanie kondycji i funkcjonalności narządu ruchu w pewnym wieku wymaga profesjonalnej pomocy. Inna jest też świadomość ludzi – bardziej dbamy o kondycję, więcej się ruszamy, uprawiamy sporty, tym samym częściej zdarzają się nam kontuzje.

Jednocześnie długie godziny spędzane przy komputerze powodują napięcia, z którymi bez profesjonalnego fizjoterapeuty czy masażysty nie poradzimy sobie.

Dla kogo studia na fizjoterapii?

Fizjoterapeuci powinni sami cieszyć się nienagannym zdrowiem. Ich praca wymaga sprawności i tężyzny fizycznej – niejednokrotnie sami będą demonstrować zalecane ćwiczenia, podtrzymywać pacjenta, pomagać mu w trakcie ćwiczeń.

Praca fizjoterapeuty to nieustająca relacja z pacjentem. Bardzo ważną cechą kandydata będzie więc umiejętność nawiązania kontaktu, wzbudzenia zaufania, empatyczne podejście, wyrozumiałość.

Gdzie w Olsztynie można studiować fizjoterapię?

Jedyną uczelnią, która kształci na tym kierunku, jest Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego - Grupa Vistula.

Jest możliwość wyboru jednego z poziomów kształcenia.

5-letnie jednolite studia magisterskie przewidziane są dla maturzystów. Nie ma możliwości ukończenia nauki w krótszym czasie, uzyskując dyplom licencjata. 2-letnie studia magisterskie wybierają absolwenci 3-letnich kierunków pokrewnych, medycznych, którzy chcą uzupełnić wykształcenie o dyplom magistra.

Czego będziecie uczyć się na fizjoterapii?

Poznacie zagadnienia z zakresu podstawowych nauk medycznych: biologia medyczna, genetyka, biochemia, fizjologia człowieka, biomechanika, kinezjologia, farmakologia w fizjoterapii; podstaw fizjoterapii: kinezyterapia, terapia manualna, masaż, zaopatrzenie ortopedyczne, fizykoterapia, balneoklimatologia, fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia.

Jak wygląda rekrutacja?

Kandydaci wypełniają aplikację oraz dostarczają do Działu Rekrutacji komplet dokumentów, w tym zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy.

Podczas rekrutacji uwzględniany jest wynik z egzaminu maturalnego z biologii.

Ile zapłacicie za studia?

Rok studiów zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, kosztuje 5000 zł.

Perspektywy pracy po fizjoterapii

Absolwenci zatrudniani są w placówkach służby zdrowia: szpitalach, przychodniach, gabinetach lekarskich. Mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług fizjoterapeutycznych. Zatrudniani są w klubach sportowych, centrach odnowy biologicznej, ośrodkach spa, ośrodkach rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładach przyrodoleczniczych, domach opieki czy sklepach zaopatrzenia ortopedycznego.

Wahacie się nad wyborem fizjoterapii? Może przemyślenia i refleksje fizjoterapeuty okażą się pomocne.

Przeczytajcie: