Jakiego artykułu szukasz?

Kiedy wyniki rekrutacji 2024_2025?

Wyniki rekrutacji nie są udostępniane w jednym, stałym terminie. Każda uczelnia informuje o zakwalifikowaniu na studia według własnego harmonogramu. Kiedy podawane są wyniki naboru? Jakie formalności dotyczą kandydatów po ogłoszeniu list rankingowych?

Kiedy wyniki rekrutacji 2024_2025?

Około tygodnia, kilka lub maksymalnie kilkanaście dni po zakończeniu rejestracji na studia pojawiają się listy osób zakwalifikowanych na studia. Taka informacja publikowana jest również na koncie kandydata na studia.

Na wiadomość tą z niepokojem oczekują wszyscy aplikujący na poszczególne kierunki i uczelnie.

Pamiętaj, że zakwalifikowanie nie jest jeszcze równoznaczne z przyjęciem na studia.

Kiedy ogłoszenie wyników rekrutacji 2024/2025?

W naborze podstawowym na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie listy osób zakwalifikowanych będą przykładowo znane w terminach:

Uniwersytet Warszawski 22 lipca 2024

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 18 lipca 2024

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 19 lipca 2024

Uniwersytet Śląski w Katowicach 17 lipca 2024

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 16 lipca 2024

Uniwersytet Wrocławski 17 lipca 2024

Politechnika Warszawska 18 lipca 2024

Politechnika Poznańska 15 lipca 2024

Politechnika Wrocławska 16 lipca 2024

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 25 lipca 2024

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 17 lipca 2024

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie 16 lipca 2024

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 19 lipca 2024

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 26 lipca 2024

Studia zaoczne – wynik rekrutacji 2024/2025

Nieco inaczej wygląda harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne. Rejestracja na kierunki realizowane w tym trybie kończy się najczęściej w sierpniu lub wrześniu. Terminy mogą być różne dla kierunków prowadzonych na innych wydziałach tej samej uczelni.

Bezpieczniej więc sprawdzać konkretne daty w systemie rekrutacyjnym. Wkrótce po zakończeniu rejestracji na studia zaoczne udostępniane są informacje o zakwalifikowaniu.

Dokumenty na studia

Osoby zakwalifikowane na studia muszą we wskazanym przez uczelnię terminie dostarczyć wszelkie brakujące dokumenty. Można je przynieść osobiście, wysłać za pośrednictwem poczty czy kuriera lub pocztą elektroniczną bądź załączyć ich skany na koncie kandydata. W tej kwestii każda szkoła wyższa ma swoje zasady.

Wśród dokumentów rekrutacyjnych na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie znajdą się:

 • podanie o przyjęcie na studia (najczęściej generowane z systemu rekrutacyjnego)
 • zdjęcie
 • oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego (dotyczy osób niepełnoletnich), które należy wygenerować z systemu rekrutacyjnego
 • zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w rekrutacji i dokonanie wpisu na listę studentów (dotyczy tylko osób niepełnoletnich)
 • świadectwo dojrzałości i ewentualnie inny dokument
 • dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (dotyczy absolwentów techników)
 • zaświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
 • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego, konkursu ogólnopolskiego lub organizowanego przez uczelnię, który brany jest pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym
 • dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport
 • orzeczenie lekarskie
 • dowód opłaty za legitymację
 • potwierdzenie legalizacji pobytu w przypadku cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego – na studia prowadzone w języku angielskim.

Kiedy drugi nabór na studia?

Drugi nabór ogłaszany jest po zamknięciu rekrutacji podstawowej. Dzieje się to najczęściej po publikacji list kandydatów zakwalifikowanych na studia i ostatecznej ich deklaracji o chęci podjęcia studiów oraz dopełnieniu innych formalności, dostarczeniu wymaganych dokumentów.

Zdarza się, że niektóre zakwalifikowane osoby zaniedbają ten obowiązek i nie wywiążą się z niego w określonym terminie. Poza tym wielu kandydatów aplikuje na więcej kierunków. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu wybierają jeden z nich rezygnując z pozostałych studiów, zwalniając tym samym swoje miejsce.

Taka sytuacja powoduje, że osoby znajdujące się na liście rezerwowej awansują na pozycje przybliżające do grona kandydatów zakwalifikowanych.

Każda uczelnia, a nawet wydział indywidualnie wyznacza terminy poszczególnych naborów uzupełniających. Wszystko zależy od zasad, które każda uczelnia ustala samodzielnie.

Należy więc śledzić ogłoszenia w serwisach rekrutacyjnych, bowiem sytuacja może się dynamicznie zmieniać. Oferta kierunków zazwyczaj jest już mocno ograniczona, rekrutacja dotyczy studiów mniej popularnych, ale może się zdarzyć, że znajdą się wolne miejsca także na rozchwytywanych studiach.

Zasady rekrutacji są takie same, sposób przeliczania punktów nie zmienia się. Również tworzenie listy rankingowej działa na tej samej zasadzie jak w pierwszym naborze.

Nie dostałeś się na studia

Jeśli wyniki rekrutacji okażą się niepomyślne, to jeszcze nie koniec świata.

Możesz szukać szansy w drugim, a często i kolejnych naborach ogłaszanych przez uczelnie. Alternatywą może być wybór podobnego kierunku studiów na uczelni niepublicznej – taka opcja wiąże się z koniecznością opłacania czesnego nawet na studiach stacjonarnych. A może zamiast studiów dziennych zdecydować się na tryb niestacjonarny? Na wiele kierunków realizowanych w tym trybie łatwiej jest się dostać niż na studia stacjonarne.

Jeśli nie dopuszczasz zmiany studiów – pomyśl o poprawce z matury. Co prawda do ponownego egzaminu możesz przystąpić dopiero za rok, ale to może być owocny czas, aby wszystkie siły skupić właśnie na przedmiotach decydujących o rekrutacji na określony kierunek i lepszy wynik pozwoli bez problemu zawalnych o indeks w kolejnej rekrutacji.

Dlatego nie warto tracić nadziei. Wytrwali kandydaci na pewno znajdą miejsce dla siebie.

Jakie studia wybrać?

Zajrzyj do Poradnika dla Maturzysty

Poznaj wszystkie typy studiów dostępne na polskich uczelniach

Zobacz, jakie kierunki możesz studiować - dla ułatwienia wykaz kierunków wg typów kształcenia

Nadal nie wiesz, w jakim mieście studiować? - wybierz swój ośrodek akademicki

Wyszukiwarka uczelni, kierunków, typów studiów ułatwi decyzje wszystkim niezdecydowanym kandydatom

Wybiegaj w przyszłość, zaplanuj Studia podyplomowe

Powiązane treści

Jakie dokumenty na studia? – rekrutacja 2024_2025
Jakie dokumenty na studia? – rekrutacja 2024_2025
Terminy rekrutacji 2024_2025
Terminy rekrutacji 2024_2025
Jakie studia wybrać? Rekrutacja 2024_2025
Jakie studia wybrać? Rekrutacja 2024_2025
Nowe kierunki studiów 2024_2025
Nowe kierunki studiów 2024_2025
Rekrutacja na studia 2024_2025
Rekrutacja na studia 2024_2025
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
Rekrutacja na studia krok po kroku
Rekrutacja na studia krok po kroku
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Lepsza uczelnia państwowa czy prywatna?
Lepsza uczelnia państwowa czy prywatna?
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Tarnowska
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Politechnika Łódzka
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu