​Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w Białymstoku

Studia medyczne to niewątpliwie jedne z najtrudniejszych. Długie lata wkuwania ogromnych partii materiału przygotowują do niezwykle odpowiedzialnej pracy, za którą wynagrodzenie w pierwszych latach po studiach jest mocno niesatysfakcjonujące. To absolutnie nie zniechęca maturzystów do wybierania tych właśnie studiów, co potwierdzają coroczne statystyki rekrutacyjne zarówno na kierunku lekarskim, jak i lekarsko-dentystycznym.

Dla kogo medycyna?

Przez studia przebrną wytrwali, pracowici, systematyczni studenci. Przyszła praca będzie wymagała z jednej strony odporności na ludzkie cierpienie, słabości, z drugiej jednak strony empatii, wyrozumiałości, cierpliwości. Lekarz powinien budzić zaufanie, umieć jasno komunikować o stanie zdrowia i planowanym procesie leczenia, być zdecydowanym – od jego decyzji zależy zdrowie i życie pacjenta. W przypadku przyszłych lekarzy-dentystów bardzo ważne są też umiejętności manualne – od sprawności dłoni i precyzji w dużej mierze zależeć będzie jakość wykonanej usługi medycznej.

Gdzie w Białymstoku można studiować kierunki medyczne?

Jedyną uczelnią kształcącą w tym zakresie jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski.

Rekrutacja na oba kierunki odbywa się w oparciu o wynik uzyskany na maturze z biologii oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: chemia, fizyka, matematyka, wszystkie zdawane na poziomie rozszerzonym.

Kierunek lekarski studiować można w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia trwają 6 lat, po ich ukończeniu absolwenci uzyskują dyplom i tytuł zawodowy lekarza. Po ukończeniu 13-miesięcznego stażu mogą przystąpić do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, którego pozytywny wynik uprawnia do podjęcia pracy w zawodzie lekarza, ale też rozpoczęcia wybranej specjalizacji.

Wykaz specjalizacji, na które prowadzony jest nabór jest corocznie ogłaszany w każdym województwie. To niejednokrotnie moment zderzenia marzeń o konkretnej dziedzinie medycyny z rzeczywistością, gdzie ze względu na ograniczoną ofertę i liczbę miejsc wybór specjalizacji niekoniecznie pokrywa się z wcześniejszymi planami kształcenia.

Jak wyglądają studia?

Studenci odbywają wiele zajęć praktycznych, po każdym roku przewidziana jest praktyka m.in. z zakresu pielęgniarstwa, ginekologii, pomocy doraźnej, chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii ogólnej.

VI rok studiów obejmuje praktyczne nauczanie kliniczne z zakresu interny, pediatrii, chirurgii, ginekologii i położnictwa, psychiatrii, medycyny ratunkowej, medycyny rodzinnej i specjalności wybranej przez studenta.

Rok studiów niestacjonarnych na kierunku lekarskim kosztuje w Białymstoku 31000 zł.

Studia na kierunku lekarsko-dentystycznym trwają 5 lat. Pierwszy rok studiów to zajęcia i przedmioty ogólnomedyczne. Na drugim roku studenci uczestniczą w zajęciach przedklinicznych, a na trzecim mają już kontakt z pacjentem. W programie studiów zaczynają dominować przedmioty stomatologiczne.

Studenci odbywają praktyki, w tym w zakresie asysty lekarzowi-dentyście czy 4-tygodniową praktykę stomatologiczną – procedury manualne.

Absolwenci po ukończeniu stażu mogą przystąpić do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, którego pozytywny wynik daje prawo do wykonywania zawodu. Podobnie jak w przypadku lekarzy, na tym etapie kształcenia następuje wybór specjalizacji.

Rok studiów niestacjonarnych na kierunku lekarsko-dentystycznym kosztuje 36000 zł.

Co po studiach medycznych?

Absolwenci kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego mogą pracować w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, szpitalach, przychodniach, instytutach naukowo–badawczych i ośrodkach badawczo–rozwojowych, prowadzić własne gabinety o profilu zgodnym z wykształceniem.