Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w Szczecinie


Kierunek lekarski


Studia medyczne praktycznie od zawsze cieszą się wielkim zainteresowaniem. Przyciąga elitarność zawodu. Pomimo, że zarobki w pierwszych latach pracy nie są zbyt satysfakcjonujące, a czas do momentu osiągnięcia stabilizacji zawodowej długi, to statystyki rekrutacyjne pokazują, że wielu młodych ludzi chce studiować medycynę.

11 osób ubiegających się o jedno miejsce w 2018 roku na kierunku lekarskim Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego pokazuje, że do przedmiotów rekrutacyjnych warto przyłożyć się na długo przed maturą. Przy dużej konkurencji liczy się każdy punkt uzyskany na egzaminie z przedmiotów kwalifikacyjnych i może on być decydujący o przyjęciu na studia.


Jak wyglądają studia?


Nauka na kierunku lekarskim trwa 6 lat. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują tytuł zawodowy lekarza. Następnie mogą odbyć staż, po którym przystępują do Lekarskiego Egzaminu Państwowego. Jego zdanie uprawnia do wykonywania zawodu lekarza i kontynuacji kształcenia – wyboru specjalizacji. Nabory na specjalizacje ogłaszane są w poszczególnych województwach zgodnie z zapotrzebowaniem. Niestety zdarza się, że oferowanych miejsc jest mniej niż chętnych i trzeba wybrać inną dziedzinę niż wymarzona specjalizacja.


Perspektywy zawodowe


Przyszli lekarze są zatrudniani w specjalistycznych przychodniach, klinikach, szpitalach, sanatoriach, ośrodkach rehabilitacji, gabinetach lekarskich, hospicjach, pogotowiu ratunkowym czy placówkach naukowo-badawczych. Mogą się realizować w pracy naukowej, prowadzić własną działalność gospodarczą czy zajmować działalnością menedżerską w placówkach ochrony zdrowia.


Gdzie można studiować kierunek lekarski w Szczecinie?


Jedyną uczelnią oferującą takie studia jest Pomorski Uniwersytet Medyczny. Kierunek prowadzony jest na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z dwóch przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym wybranych spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka. Na studia stacjonarne przyjmowanych jest ok. 220 osób.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 18000 zł.


Kierunek lekarsko-dentystyczny


Dla kogo studia?


Na pewno dla osób zdyscyplinowanych, systematycznych, pracowitych – przed nimi długie i ciężkie studia. Przyszły stomatolog musi posiadać sprawność manualną i – jak każdy lekarz – cechować się dużą empatią, cierpliwością, umiejętnością komunikowania się i stworzenia przyjaznej atmosfery w trakcie leczenia.

Absolwenci kierunku lekarsko-stomatologicznego znajdują zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach zajmujących się propagowaniem edukacji prozdrowotnej, instytucjach badawczych czy prowadzą praktykę lekarza dentysty.


Kierunek lekarsko-dentystyczny w Szczecinie


Studia trwają 5 lat. Kierunek prowadzony jest na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kandydaci muszą zdać na maturze dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym wybrane spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

Na kierunku lekarsko-dentystycznym przewidzianych jest 100 miejsc dla studentów stacjonarnych.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 19000 zł.