​Kierunek lekarski i lekarsko-stomatologiczny w Gdańsku

Kierunek lekarski

W 2018 roku ponad 9 osób walczyło o indeks na kierunku lekarskim w Gdańsku. Młodzi ludzie chcą zostawać lekarzami, choć droga do zdobycia zawodu jest trudna, długa, a zarobki na początku kariery mocno niesatysfakcjonujące.

Przebrnięcie przez ciężkie studia wymaga od kandydata pracowitości i systematyczności. Oczekujemy, że osoba, której powierzymy w przyszłości swoje zdrowie będzie odpowiedzialna, jednocześnie empatyczna i wyrozumiała. Praktykowanie w zawodzie wymaga nieustającego dokształcania i śledzenia nowinek w tak rozwojowej dziedzinie, jak nauki medyczne.

Ważną cechą lekarza jest umiejętność rozmowy z pacjentem – chęć wysłuchania go, jasne i zrozumiałe przedstawienie stanu jego zdrowia i planu leczenia, przekazywanie złych informacji w sposób taktowny, budzący zaufanie i poczucie zaopiekowania.

Jak wyglądają studia na kierunku lekarskim?

Studia trwają 6 lat.

W programie nauczania znajdą się m.in. takie przedmioty jak: anatomia, histologia, embriologia, biofizyka, biologia molekularna, biochemia z elementami chemii, fizjologia, elementy patofizjologii, genetyka, mikrobiologia, immunologia, farmakologia z toksykologią, socjologia medycyny, psychologia lekarska, historia medycyny, pediatria, choroby wewnętrzne, psychiatria, dermatologia, onkologia, choroby zakaźne, rehabilitacja, chirurgia ogólna, anestezjologia. higiena, epidemiologia, zdrowie publiczne, prawo medyczne, medycyna sądowa.

Na szóstym roku studiów odbywają się zajęcia w klinikach lub oddziałach szpitalnych z zakresu interny, pediatrii, chirurgii, ginekologii i położnictwa, psychiatrii, medycyny ratunkowej, medycyny rodzinnej i specjalności wybranej przez studenta.

Po uzyskaniu dyplomu zawodowego lekarza, absolwenci zdobywają prawo do zawodu po pomyślnym zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego, poprzedzonego 13-miesięcznym stażem.

Gdzie w Gdańsku mogą kształcić się przyszli lekarze?

Jedna uczelnia oferuje kierunek lekarski, to:

Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski.

Przyjęcia na studia odbywają się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z biologii oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: chemia, fizyka, matematyka, wszystkie zdawane na poziomie rozszerzonym.

Kierunek lekarski można studiować w gdańskiej uczelni w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 32 000 zł.

Uczelnia rekrutuje również na kierunek lekarski prowadzony w języku angielskim. Przewidziano 180 miejsc, rok studiów kosztuje w tym przypadku 44 000 zł.

Co po studiach medycznych?

Lekarze są zatrudniani w szpitalach, przychodniach lekarskich, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, placówkach zarządzania ochroną zdrowia. Pracują jako pracownicy naukowo-dydaktyczni w klinikach wyższych uczelni.

Kierunek lekarsko-stomatologiczny

W 2018 o jedno miejsce na studiach walczyło blisko 20 kandydatów. To oznacza, że jeśli poważnie myślisz o studiowaniu stomatologii, musisz zawalczyć o doskonałe wyniki z przedmiotów rekrutacyjnych – każdy punk może zadecydować o przyjęciu na studia.

Kierunek lekarsko-stomatologiczny realizowany jest na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych z biologii oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: chemia, fizyka, matematyka, wszystkie zdawane na poziomie rozszerzonym.

Od trzeciego roku obok przedmiotów kształcenia w zakresie klinik ogólnolekarskich, w programie studiów zaczynają dominować przedmioty kierunkowe: stomatologia zachowawcza, endodoncja, stomatologia wieku rozwojowego, periodontologia, protetyka stomatologiczna, chirurgia stomatologiczna, chirurgia szczękowo-twarzowa, ortodoncja, radiologia stomatologiczna, patologia jamy ustnej.

Studenci odbywają obowiązkową praktykę w zakresie organizacji ochrony zdrowia, praktykę lekarską na chirurgii ogólnej, internie lub na chirurgii szczękowo-twarzowej, praktykę w zakresie asysty lekarzowi – dentyście oraz praktykę lekarsko-dentystyczną w gabinecie stomatologicznym.

Studia na kierunku lekarsko-stomatologicznym trwają 5 lat. Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 36 000 zł.

Aby uzyskać prawo do wykonywania zwodu lekarza dentysty niezbędne jest zdanie Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach zajmujących się propagowaniem edukacji prozdrowotnej, instytucjach badawczych czy prowadzą praktykę lekarza dentysty.

O jasnych i ciemnych stronach medycyny najlepiej wiedzą studenci tego kierunku.

Przeczytaj o tym na blogu Misja medycyna: