Kierunek lekarski w Radomiu

Kto studiuje kierunek lekarski?

Studia medyczne są dla wybranych osób. Gęste sito rekrutacji pozwala uzyskać indeks tylko najlepszym. Decyzja o wyborze kierunku zazwyczaj nie jest podejmowana ad hoc – dobre wyniki na maturze z kilku trudnych przedmiotów musi poprzedzić solidna praca długo przed egzaminem.

W kontekście przyszłego zawodu istotna jest kwestia powołania – ciężkie studia wymagają pracowitości, sumienności, wytrwałości. Lekarz powinien być osobą cierpliwą, empatyczną, łatwo nawiązującą kontakt z pacjentem, potrafiącą go wysłuchać, ale jednocześnie zdystansować się od cierpień i słabości, z jakimi na co dzień będzie obcował. Przedstawiciel tego zawodu powinien być przygotowany do pracy w warunkach stresujących – niejednokrotnie będzie podejmował decyzje, od których zależeć będzie zdrowie i życie pacjentów.

Gdzie w Radomiu można studiować kierunek lekarski?

Jedyną uczelnią oferującą kształcenie w tej dziedzinie jest Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Kierunek realizowany jest na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z biologii, chemii oraz fizyki lub matematyki.

Jak wygląda kształcenie lekarzy?

Studia trwają 6 lat. Po ich ukończeniu absolwenci odbywają staż i mogą przystąpić do Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Jego pomyślne zdanie otwiera drogę do kształcenia specjalizacyjnego. Wykaz uruchamianych co roku specjalizacji jest ogłaszany dla każdego województwa. Zdarza się więc, że wybór kandydata jest tylko pozorny – ze względu na ograniczenia miejsc podejmuje naukę w dziedzinie odmiennej niż pierwotnie wymarzona.

Wybrane przedmioty w programie studiów to: fizjologia, patomorfologia, etyka lekarska, propedeutyka chorób wewnętrznych, patofizjologia, farmakologia, pediatria, mikrobiologia, diagnostyka obrazowa, genetyka, toksykologia, chirurgia, medycyna ratunkowa, immunologia, medycyna sądowa.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 15000 zł.

Perspektywy pracy po medycynie

Absolwenci studiów lekarskich pracują w szpitalach, specjalistycznych przychodniach lub gabinetach lekarskich. Są zatrudniani w domach opieki, sanatoriach, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych, pogotowiu ratunkowym, czy placówkach naukowo-badawczych. Ich wiedza wykorzystywana jest w przemyśle farmaceutycznym – firmach produkujących, testujących lub sprzedających farmaceutyki, a także instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Chcecie dowiedzieć się więcej, jak jest na medycynie? Przeczytajcie fragment bloga studentki, która skończyła trzeci rok studiów: