Prezentujemy poniżej uczelnie najczęściej wybierane przez kandydatów w mijającej rekrutacji na studia 2014/2015.

Obok uczelni podajemy liczbę kandydatów przypadających na jedno miejsce.

 • Politechnika Warszawska - 7,9
 • Politechnika Gdańska - 6,6
 • Politechnika Poznańska - 5,9
 • Politechnika Łódzka - 5,7
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - 4,9
 • Uniwersytet Warszawski - 4,2
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – 3,9
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 3,6
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – 3,4
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – 3,4

Uczelnie publiczne najczęściej wybierane przez kandydatów:

uniwersytety:

 • Uniwersytet Warszawski;
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (z Collegium Medium UJ).

uczelnie techniczne:

 • Politechnika Warszawska;
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

uczelnie ekonomiczne:

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

uczelnie pedagogiczne:

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

uczelni przyrodnicze:

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

akademie wychowania fizycznego:

 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu;
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.


Uczelnie niepubliczne najczęściej wybierane przez kandydatów:

Studia stacjonarne:

 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie;
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego;
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie;
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu;
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku;
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie;
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie;
 • Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi;
 • Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych;
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

Studia niestacjonarne:

 • Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi;
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu;
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu;
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku;
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie;
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu;
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie;
 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka;
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi;
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

Podczas minionej rekrutacji na studia liczba studentów zmniejszyła się nieznacznie. W uczelniach publicznych na pierwszy rok przyjęto 256 448 osób – o około 2 proc. mniej niż w poprzednim roku. Z kolei w uczelniach niepublicznych nabór na I rok zmniejszył się o ponad 7 tys. osób – o 9,7 proc. Trudniejsza sytuacja była w roku akademickim 2013/2014, gdy spadki nowoprzyjętych studentów w obu sektorach były dwucyfrowe (odpowiednio o 10,9% - uczelnie publiczne oraz 16,9% - uczelnie niepubliczne).

W uczelniach publicznych liczba studentów przyjętych na studia dzienne utrzymuje się na tym samym poziomie, co w ubiegłym roku. Spada natomiast liczba studentów przyjętych na studia zaoczne i wieczorowe.

Uczelnie techniczne są najchętniej wybierane przez kandydatów na studia (średnio 3,5 kandydata na miejsce). Dalej popularne są uniwersytety (3,1 kandydata na jedno miejsce) i uczelnie rolnicze (3 kandydatów na jedno miejsce). Zmniejsza się zainteresowanie uczelniami pedagogicznymi - 1,7 kandydata na miejsce.