Psychologia w Opolu


Dla kogo studia psychologiczne?


Przede wszystkim dla osób, które ciekawi wpływ emocji na funkcjonowanie człowieka, jego decyzje, zachowania, którym nieobce są problemy społeczne. Zatem zainteresowanie drugim człowiekiem, chęć pochylenia się nad jego problem powinna być kluczowym kryterium wyboru studiów. Bardzo istotne są kompetencje interpersonalne: łatwość nawiązywania kontaktu, wzbudzanie zaufania, wrażliwość, empatia, takt. Jednocześnie umiejętność zdystansowania się od problemów pacjenta/klienta, odporność na stres.

Warto zwrócić uwagę na odpowiedzialność w pracy psychologa – znając mechanizmy wywierania wpływu na ludzi łatwo wykorzystać je w sposób nieetyczny.


Gdzie w Opolu studiować psychologię?


Jedyną uczelnią, która oferuje ten kierunek studiów jest Uniwersytet Opolski.

Studia prowadzi Instytut Psychologii. Jest możliwość wyboru jednej ze specjalizacji:

  • psychologia kliniczna
  • psychologia społeczna
  • psychologia ogólna.

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego oraz innego dowolnie wybranego przedmiotu. Pod uwagę brany jest poziom podstawowy lub rozszerzony.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 5000 zł.


Jak wyglądają studia na psychologii?


Psychologia to jednolite, 5-letnie studia magisterskie. Kierunek realizowany jest w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Wybrane przedmioty w programie studiów: biologiczne podstawy zachowania, psychologia procesów poznawczych, psychologia emocji i motywacji, psychologia różnic indywidualnych, psychologia twórczości, diagnoza psychologiczna dziecka, psychologia osobowości, psychologia kliniczna dziecka, psychologia zdrowia w cyklu życia, diagnoza psychologiczna człowieka dorosłego, metody badawcze w psychologii zdrowia, etyka zawodu psychologa, psychoprofilaktyka uzależnień wśród młodzieży, pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa.

Zajęcia mają formę wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, konwersatoriów oraz seminariów.


Perspektywy pracy po psychologii


Absolwenci uzyskują uprawnienia do pracy w charakterze psychologa w szkołach, przedszkolach, świetlicach, poradniach psychologicznych, rodzinnych, zakładach opiekuńczo-wychowawczych, szpitalach, poradniach zdrowia psychicznego, ośrodkach terapeutycznych, domach opieki, hospicjach. Pracują w ośrodkach leczenia uzależnień, ośrodkach interwencji kryzysowej.

Oddzielny obszar, w którym wykorzystywane są kompetencje psychologiczne, to firmy zajmujące się doborem kadr, doradztwem personalnym, badaniem rynku, marketingiem, szkoleniami.

Psychologowie zatrudniani są również w instytucjach administracji samorządowej i rządowej.

Jeśli zastanawiacie się, czy wybrać ten kierunek studiów, najlepiej poznać opinie osób, które zdobyły wykształcenie psychologiczne i pracują w zawodzie. Przeczytajcie, co na ten temat ma do powiedzenia autorka bloga?

Przeczytajcie: http://zostalampsychologiem.pl/2017/05/16/czy-warto-studiowac-psychologie/.