​Psychologia we Wrocławiu

Kierunek psychologia co roku bije rekordy popularności. W 2018 roku na Uniwersytecie Wrocławskim aż 18 kandydatów przypadało na 1 miejsce. Biorąc pod uwagę niepubliczne uczelnie, kształcące w zakresie psychologii, co roku mury uczelni opuszcza spora rzesza magistrów psychologii.


Czy warto więc studiować psychologię?


Na to pytanie odpowiada autorka bloga:

http://zostalampsychologiem.pl/2017/05/16/czy-warto-studiowac-psychologie/

Absolwenci psychologii są specjalistami w tych wszystkich dziedzinach i aspektach życia, gdzie pojawia się człowiek i jego problemy. Znajdą więc zatrudnienie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach edukacyjnych, prywatnych klinikach i gabinetach, szpitalach, służbach mundurowych. Obecnie psychologia na dobre zadomowiła się w biznesie, szkoleniach, reklamie, sporcie, PR, badaniach rynku.


Gdzie studiować psychologię we Wrocławiu?


Uczelnie, na których można rozpocząć we Wrocławiu studia psychologiczne, to:

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii, specjalności:

  • psychologia kliniczna i zdrowia,
  • psychologia społeczna, organizacji i zarządzania,
  • psychologia kliniczna dzieci i młodzieży.

Rekrutacja na psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim odbywa się w oparciu o wynik uzyskany na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: biologia, geografia, matematyka, historia, wos. Kandydaci na studia wieczorowe przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Semestr na psychologii wieczorowej kosztuje 3200 zł.

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, specjalności:

  • psychologia sądowa,
  • psychologia zarządzania biznesem,
  • psychologia kliniczna i zdrowia.

Studia stacjonarne kosztują 7740 zł, niestacjonarne – 7080 zł.

Uniwersytet SWPS Wrocław, specjalności:

  • psychologia biznesu,
  • psychologia kliniczna.

Studia kosztują 9200 zł za rok.

Na Uniwersytecie SWPS psychologię można studiować na jednolitych studiach magisterskich. Uczelnia oferuje również studia I i II stopnia. Ukończenie studiów na poziomie licencjackim pozwala albo kontynuować naukę i uzyskać pełne wykształcenie psychologiczne, albo kształcić się w innej dziedzinie i zdobyć wykształcenie interdyscyplinarne.

Z pewnością każdy ma swoje wyobrażenie o pracy psychologa i ogólnie o osobie, która w tym zawodzie pracuje. Autorka poniższego bloga obala 7 mitów o psychologach:

http://zostalampsychologiem.pl/2017/02/24/7-najwie...