Studia architektoniczne w Lublinie i woj. lubelskim


Dla kogo przewidziane są studia architektoniczne?


Na tego typu kierunkach potrzebne są szczególne predyspozycje. Z jednej strony - artystyczna wrażliwość, szczególne poczucie piękna, nietuzinkowe postrzeganie otoczenia i ponadprzeciętna wyobraźnia. Z drugiej – umiejętności techniczne, swobodne korzystanie z zaawansowanych programów komputerowych, zmysł przestrzenny, konieczność poruszania się w nowoczesnych technologiach i materiałach.


Gdzie można pracować po ukończeniu studiów architektonicznych?


Architekci pracują w:

 • pracowniach projektowych
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej
 • jednostkach doradztwa technicznego
 • pracowniach konserwatorskich
 • wydziałach architektury i urbanistyki instytucji samorządowych
 • placówkach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego
 • zarządach parków narodowych i krajobrazowych
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Po uzyskaniu pełnych uprawnień zawodowych mogą pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.


Jakie kierunki w tym regionie?


W Lublinie i woj. lubelskim do wyboru są następujące kierunki:

 • Architektura
 • Architektura krajobrazu
 • Projektowanie wnętrz

W programie studiów na kierunkach architektonicznych duży nacisk położony jest na zajęcia praktyczne, warsztatowe, laboratoryjne, konwersatoria, odbywają się także zajęcia terenowe.

Przykładowe przedmioty, jakich będziecie uczyć się w trakcie studiów architektonicznych to:

 • historia architektury powszechnej
 • geometria wykreślna
 • rysunek odręczny
 • mechanika budowli
 • podstawy budownictwa
 • historia sztuki
 • materiały budowlane
 • fizyka budowli
 • podstawy planowania przestrzennego.


Jak przygotować się do walki o indeks?


Rekrutacja na architekturę na Politechnice Lubelskiej obejmuje - obok konkursu świadectw (język polski, język obcy oraz jeden przedmiot wybrane spośród: matematyka, fizyka, informatyka, chemia, geografia, biologia, historia, wos) – egzamin z rysunku.

Kandydaci do WSPiA przygotowują teczkę samodzielnie wykonanych prac, obejmujących rysunek z natury, rysunek z wyobraźni oraz kompozycję z prostych brył geometrycznych.

Wybrane uczelnie organizują kursy przygotowujące do egzaminów praktycznych z rysunku. Dają one możliwość zweryfikowana swoich umiejętności i nadrobienia ewentualnych niedociągnięć, a także poznania oczekiwań i wymagań egzaminatorów.


Które uczelnie w tym regionie oferują kształcenie na studiach architektonicznych?

Politechnika Lubelska

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Dlaczego warto skończyć studia architektonicznie? Posłuchajcie: