Studia teologiczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim

Teologia ukazują związek życia z wiarą, a same studia teologiczne uczą szacunku dla prawdy, poszanowania ludzkiej godności i kultury.

Absolwenci studiów teologicznych to osoby otwarte na zróżnicowanie ludzkiego myślenia o świecie, o szerokich horyzontach humanistycznych.


Kto wybiera studia teologiczne?


Kandydaci na kierunki z zakresu teologii to osoby rozważające życie kapłańskie, ale też osoby o szczególnej duchowości, zainteresowaniach filozoficznych, otwartych na dialog z innymi wyznaniami i religiami.


Gdzie studiować teologię?


Jedyną uczelnią jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jednolite studia magisterskie na kierunku teologia realizowane są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Kandydaci mają do wyboru następujące specjalności:

 • kapłańska
 • katechetyczno-pastoralna.

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z języka polskiego, zdawanego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Dodatkowym kryterium jest egzamin ustny.

Osoby zainteresowane studiami na specjalności kapłańskiej powinny dysponować pozytywną opinią co do przyjęcia kandydata przez jedno z seminariów duchownych funkcjonujących w ramach Wydziału.


Co obejmują studia na teologii?


W programie studiów znajdują się m.in. takie przedmioty:

 • antropologia filozoficzna
 • teoria poznania
 • historia Kościoła
 • egzegeza biblijna
 • patrystyka
 • psychologia pastoralna
 • pedagogika
 • teologia dogmatyczna
 • teologia moralna
 • prawo kanoniczne.


Perspektywy pracy po teologii?


Absolwenci mogą pracować jako:

 • katecheci
 • ewangelizatorzy
 • terapeuci duchowi
 • eksperci i doradcy instytucji państwowych w zakresie współpracy Kościoła i państwa
 • liderzy grup i ruchów religijnych
 • pracownicy instytucji kościelnych oraz placówek społeczno-kulturalnych
 • redaktorzy w mediach katolickich
 • pracownicy sądów kościelnych.

Katarzyna, studentka UAM przełamuje stereotyp i wyobrażenie o tym, że teologię wybierają tylko przyszli księża lub zakonnice.

" - Teologia jako kierunek studiów cieszy się niewielkim zainteresowaniem, ale dzięki temu w naszej grupie panuje rodzinna atmosfera. Na Wydział nie trafiają osoby przypadkowe, wszyscy wyznają podobne wartości. Charakter wielu zajęć pozwala na niekończące się dyskusje, wymiany poglądów, poznanie innych punktów widzenia. Studia są niezwykle rozwijające, wykłady ciekawie prowadzone. Jestem bardzo zadowolona z dokonanego wyboru studiów".