Studia teologiczne w Warszawie i woj. mazowieckim

Studia teologiczne to propozycja dla osób o szerokich horyzontach, zainteresowanych chrześcijaństwem w zakresie pedagogicznym, misyjnym, kulturoznawczym, etnologicznym.

Program kształcenia teologicznego bazuje na pogłębianiu znajomości Pisma Świętego a także kwestii wiary i moralności, obejmują dodatkowo zagadnienia filozoficzne, psychologiczne, z obszaru historii sztuki, języków starożytnych.

Jeśli interesuje Was kształcenie z tego zakresu – warszawski ośrodek akademicki jest dobrym wyborem. Kilka uczelni oferuje studia teologiczne, możliwości macie zatem naprawdę dużo.


Jakie kierunki i specjalności w zakresie teologii można studiować w Warszawie i na Mazowszu?

Teologia, specjalności:

 • teologia ogólna
 • nauczycielsko-katechetyczna
 • coaching i mediacje społeczne
 • kapłańska
 • teologia katechetyczna
 • religie abrahamiczne
 • teologia ewangelicka
 • teologia prawosławna
 • teologia starokatolicka
 • teologia protestancka
 • teologia biblijna i pastoralna
 • teologia mesjanizmu judaistycznego.


Jakie są możliwości zawodowe?

Ukończenie studiów teologicznych to szansa na podjęcie pracy:

 • w szkolnictwie – w charakterze nauczyciela religii
 • w zawodzi katechety
 • w mediach – w charakterze publicysty
 • domach opieki
 • ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych
 • ośrodkach pomocy rodzinie.


Jak wygląda rekrutacja na studia teologiczne?

Kandydaci na UKSW muszą zdać na maturze język polski, język obcy, wybrany przedmiot spośród geografia, historia, WOS, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, filozofia. Przedmioty zdawane na rozszerzeniu będą punktowane wyżej.

Kandydatów obowiązuje także rozmowa kwalifikacyjna dotycząca wiadomości o Piśmie św., wierze i historii Kościoła oraz moralności katolickiej.

W pozostałych uczelniach obowiązują rozmowy kwalifikacyjne lub spełnienie wymogów formalnych.


W których uczelniach w Warszawie i woj. mazowieckim można rozpocząć studia teologiczne?

Więcej informacji o interesujących Was kierunkach znajdziecie w poniższych linkach:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Sekcja św. Andrzeja Boboli Bobolanum

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie


Teologia to studia dla osób o szczególnych zainteresowaniach, duchowości. Kilka rad dla kandydatów o tym, jak jest na studiach teologicznych, co można robić po studiach.

Opowiada o tym Mikołaj. Posłuchajcie: