Studia turystyczne i hotelarskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim

Kluczowa w pracy w branży turystycznej jest znajomość najlepiej kilku języków obcych. Warto o tym pomyśleć wcześniej i zadbać o odpowiednią edukację z tym zakresie.

Jeśli rozważanie studia z obszaru turystyki w Rzeszowie lub na Podkarpaciu, podpowiadamy jakie są możliwości kształcenia, wymogi rekrutacyjne oraz potencjalne ścieżki kariery zawodowej.


Studia turystyczne i hotelarskie – kierunki

Turystyka i rekreacja, specjalności:

 • turystyka aktywna z agroturystyką
 • manager w turystyce i rekreacji
 • turystyka uzdrowiskowa, wellness i spa

Turystyka historyczna i kulturowa, specjalności:

 • turystyka kulturowa Europy Śródziemnomorskiej
 • przewodnik i organizator turystyki wschodniej
 • animator turystyki kulturowej regionu karpackiego

na studiach drugiego stopnia:

 • turystyka etnograficzna Bałkanów
 • turystyka etnograficzna Karpat
 • turystyka etnograficzna Polski
 • turystyka miejska Włoch
 • turystyka miejska Krajów Nadbałtyckich
 • turystyka miejska Polski
 • turystyka w województwie podkarpackim

Hotelarstwo i animacja czasu wolnego


Studia turystyczne – perspektywy pracy

Najbardziej typowe miejsca pracy przewidziane dla absolwentów kierunków turystycznych to:

 • biura podróży
 • hotele
 • ośrodki wypoczynkowe, sportowe i rekreacyjne
 • ośrodki odnowy biologicznej
 • gospodarstwa agroturystyczne
 • administracja samorządowa
 • organizacje społeczne
 • fundacje oraz stowarzyszenia
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
 • Polska Organizacja Turystyki, Polska Izba Turystyki
 • firmy zajmujące się organizowaniem widowisk historycznych czy rekonstrukcji militarnych.


Studia turystyczne – które uczelnie?

Uniwersytet Rzeszowski

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu


Studia turystyczne – rekrutacja

Kandydaci na Uniwersytet Rzeszowski będą przyjmowaniu w oparciu o wyniki maturalne z przedmiotów obowiązkowym.

Przyjęcia do KPU w Krośnie odbywają się na podstawie konkursu świadectw z uwzględnieniem egzaminu pisemnego z język polskiego.