Studia w Płocku – kierunki, specjalności, rekrutacja

Płock - miasto pełne uroku i historycznych ciekawostek, cennych zabytków i atrakcyjnych miejsc stwarza jednocześnie dobre warunki do aktywnego wypoczynku i rekreacji.

W Płockim Parku Przemysłowym ulokowały się firmy z branży chemicznej i przetwórstwa chemicznego, ogólnobudowlanej, obróbki metali, recyklingu, inżynierii maszyn i urządzeń przemysłowych oraz sektora badawczo-rozwojowego i nowoczesnych usług biznesowych.

Płock to bardzo prężny ośrodek akademicki z publiczną uczelnią zawodową, filią Politechniki Warszawskiej oraz niepubliczną szkołą wyższą.

Tak bogata oferta kształcenia sprawia, że studia w Płocku wybierają nie tylko mieszkańcy regionu.

Przeczytajcie o możliwościach studiowania w Płocku.


Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku to szkoła z wieloletnią tradycją.

Zorientowana na kształcenie zawodowe, blisko współpracuje z podmiotami gospodarczymi i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju gospodarki.

Szkoła realizuje wspólne projekty edukacyjne i naukowe z wieloma polskimi i zagranicznymi uczelniami wyższymi. Prowadzi międzynarodową wymianę studentów w ramach programu Erasmus +.

Poznajcie szczegółową ofertę MUP w Płocku.


Wydział Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Ekonomia – również studia drugiego stopnia, specjalności:

 • ekonomika handlu i usług
 • finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
 • logistyka w działalności gospodarczej
 • finanse publiczne i administracja
 • informatyka w biznesie

Informatyka, specjalności:

 • programowanie i bazy danych
 • sieci komputerowe i sieciowe systemy operacyjne
 • grafika komputerowa i projektowanie gier
 • analiza danych

Finanse z elementami matematyki, specjalności:

 • rachunkowość i finanse
 • administracja i finanse

Zarządzanie, specjalność:

 • zarządzanie w biznesie
 • edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu
 • logopedia
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • bezpieczeństwo cyberprzestrzeni


Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Pedagogika specjalna – studia jednolite magisterskie, specjalności:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia jednolite magisterskie

Bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalności:

Bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną – studia drugiego stopnia, specjalności:

 • system ochrony państwa
 • administracja i zarządzanie bezpieczeństwem
 • kryminologia z elementami kryminalistyki

Filologia angielska – również studia drugiego stopnia

Nowe media

Praca socjalna, specjalności:

 • asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej
 • wsparcie osoby z niepełnosprawnością i seniora
 • kuratela sądowa z mediacją
 • resocjalizacja z profilaktyką społeczną

Pedagogika – studia drugiego stopnia


Wydział Nauk o Zdrowiu

Kosmetologia

Pielęgniarstwo – również studia drugiego stopnia

Położnictwo


Jak wygląda rekrutacja do Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku?

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące terminów, wymaganych dokumentów i procedur rekrutacyjnych znajdziecie TUTAJ.


Zajrzyjcie na chwilę w mury MUP:

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

Studia jednolite magisterskie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna


Studia pierwszego stopnia

Administracja – również studia drugiego stopnia, specjalność:

 • administracja publiczna
 • obrona narodowa
 • programowanie i bazy danych
 • sieci komputerowe i teleinformatyka
 • aplikacje internetowe i mobilne
 • inżynieria sieci komputerowych i programowanie
 • zastosowania informatyki

Bezpieczeństwo narodowe, specjalność:

Informatyka, specjalności:

Pedagogika – również studia drugiego stopnia, specjalności na studiach pierwszego stopnia:

 • doradztwo zawodowe i edukacyjne
 • pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • pedagogika resocjalizacyjna

Wychowanie fizyczne, specjalności:

 • trener sportu w grupach dyspozycyjnych
 • trener personalny i animator czasu wolnego

Zarządzanie – również studia drugiego stopnia, specjalności na studiach pierwszego stopnia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
 • marketingowe zarządzanie firmą
 • zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
 • zarządzanie sprzedażą


Politechnika Warszawska Filia w Płocku

Budownictwo

Inżynieria środowiska, specjalność:

 • instalacje i sieci sanitarne
 • inżynieria przemysłowa
 • systemy mechaniczne i energetyczne

Mechanika i budowa maszyn, specjalności:

Technologia chemiczna, specjalności:

 • technologia tworzyw sztucznych
 • technologia produktów naftowych
 • technologia petrochemiczna

Ekonomia, specjalności:

 • ekonomia menedżerska
 • finanse i rachunkowość

Kandydatów na powyższe kierunki obowiązuje konkurs świadectw uwzględniający wyniki maturalne z przedmiotów: matematyka, język obcy, dowolny przedmiot.


Znaleźliście interesujący Was kierunek? Wiecie, którą uczelnię chcecie wybrać?

Poznajcie bliżej Płock: