Automatyk

Automatyk inżynier jest osobą odpowiedzialną za projektowanie oraz nadzór pracy maszyn oraz ich oprogramowania. Automatyk musi także kontrolować i opiniować inne projekty dotyczące układów automatyki, być obecnym przy ich odbiorze i uruchamianiu.

Predyspozycje

Automatyk jest osobą bardzo odpowiedzialną za poprawne działanie urządzeń, maszyn i robotów, ale także za zdrowie i życie ludzi, którzy będą z nich korzystać. Powinien posiadać uzdolnienia techniczne ale także manualne. Od automatyka wymaga się logicznego rozumowania, umiejętności analizowania, wyobraźni przestrzennej, kreatywności, pomysłowości a także wyobraźni, aby mógł zobaczyć produkt jeszcze przed jego wytworzeniem. Ważne jest, aby automatyk lubił swoją pracę i pasjonował się tą tematyką, ponieważ na rynku co chwila pojawiają się nowe urządzenia, maszyny, oprogramowania. Tracą jednak one na użyteczności tak samo szybko, jak się pojawiają, dlatego automatyk nie może się zniechęcać, tylko cały czas starać się stworzyć coś nowego, ponad obecnie istniejące urządzenia. Konieczna jest znajomość języków obcych.

Jak zostać automatykiem?

Aby móc pracować w zawodzie automatyka konieczne jest ukończenie studiów inżynierskich na kierunku automatyka i robotyka. Bardzo dużo uczelni technicznych umożliwia studiowanie tego kierunku, ponieważ kształci on przyszłych zawodowców, na których jest popyt na rynku pracy. Absolwent posiada wiedzę z zakresu elektroniki, informatyki, elektryki, programowania.

Gdzie do pracy?

Przede wszystkim automatyk zatrudniany jest w firmach technologicznych, zajmujących się wytwarzaniem maszyn, robotów, a także oprogramowania. Pracować może także w zakładach przemysłowych oraz w placówkach naukowych czy szkołach wyższych.

Zarobki

Średnie zarobki automatyka wynoszą około 3000 - 3500 zł miesięcznie, jednak głównie są uzależnione od wielkości firmy, rodzaju wytwarzanych maszyn oraz doświadczenia kandydata.

Komentarze (0)

No comments found