Elektroradiolog

Elektroradiolog sprawuje kontrolę i obsługuje aparaturę elektromedyczną w zakresie: radiologii, radioterapii, elektrokardiografii (EKG), elektroencefalografii (EEG), tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (NMR) oraz audiometrii (pomiar słuchu).

Ocenia zdjęcia rentgenowskie pod kątem ich poprawności technicznej oraz przygotowuje je do konsultacji przez lekarza.

Do zadań służbowych Elektroradiolog należy:

 • przygotowanie sprzętu i pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych w zakładach radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, w pracowniach EKG, EEG, EMG oraz fizjologii klinicznej;
 • wykonywanie, samodzielnie lub w zespole, badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pierwiastków promieniotwórczych, pola magnetycznego i ultradźwięków;
 • stosowanie medycznej aparatury medycznej w zakresie diagnostyki obrazowej, elektrokardiografii, elektroencefalografii, fizjologii układu oddechowego, audiometrii itp.;
 • przewidywanie i zapobieganie skutkom niewłaściwego zastosowania aparatury medycznej podczas procesu diagnostycznego i terapeutycznego;
 • przygotowywania wyników badań radiologicznych do konsultacji przez lekarza;
 • przestrzeganie procedur radiologicznych, procedur badań obrazowych, procedur radioterapii i medycyny nuklearnej;
 • obsługa aparatury medycznej przy współpracy z zespołem chirurgicznym na sali operacyjnej podczas zabiegów operacyjnych (np. ortopedycznych) oraz uczestnictwo w badaniach naczyniowych;
 • zapoznawanie się z wynikami badań, nowymi technikami diagnostycznymi oraz terapeutycznymi z dziedziny radioterapii, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, ultrasonografii, medycyny nuklearnej, dozymetrii, obrazowania piersi, radiologii interwencyjnej oraz pediatrycznej;
 • uczestniczenie w szkoleniach, seminariach, wykładach, konferencjach, warsztatach, targach medycznych i innych przedsięwzięciach naukowych.

Jak zostać Elektroradiologiem?

Najważniejszym wymogiem, którego spełnienie otwiera drogę do wykonywania zawodu elektroradiologa, jest konieczność posiadania wyższego wykształcenia, pozyskanego na kierunku elektroradiologia oraz odbycie stosownej ilości godzin w ramach praktyki zawodowej. Ukończenie uczelni skutkuje pozyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera w danej specjalności. Potencjalni pracodawcy chętnie przyjmują także absolwentów szkół zawodowych, szkół policealnych lub techników, kształcących na adekwatnym kierunku i gwarantujących pozyskanie tytułu technika elektroradiologii. Niezwykle istotne w pełnieniu obowiązków okazuje się praktyczne doświadczenie, posiadane przez kandydata

Ile zarabia Elektroradiolog?

Miesięczne wynagrodzenie całkowite na tym stanowisku wynosi 2 371 PLN brutto. Co drugi specjalista rtg otrzymuje pensję od 2 145 PLN do 3 680 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych techników rtg zarabia poniżej 2 145 PLN brutto. Na zarobki powyżej 3 680 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych. Wyższe wykształcenie, staż pracy oraz stanowiska kierownicze pozwalają osiągnąć znacznie wyższe zarobki.

Komentarze (1)

 • Nie

  Nie strajkują, to nie zarabiają.
  10/10/18