Inspektor transportu drogowego

Kto, oprócz policji, może sprawować kontrolę na polskich drogach? Odpowiedź na to pytanie na pewno znają osoby zajmujące się transportem. Inspektor transportu drogowego jest odpowiedzialny za kontrolę pojazdu, urządzeń pomiarowo-kontrolnych, dokumentów (rejestracji oraz prawa jazdy). Współpracuje wraz z policją, strażą graniczną, PIP, służą celną a nawet inspekcją weterynaryjną, ponieważ zadaniem ITD jest nie tylko kontrola ładunku nieożywionego, ale także dbanie o humanitarny i bezpieczny przewóz zwierząt. Ich celem nie jest karanie a budowanie świadomości na temat bezpieczeństwa na drogach, co jednak bardzo często wiąże się z wykryciem nieprawidłowości, np. brak przerwy na odpoczynek kierowcy, przeładowanie pojazdu, nieodpowiednio zabezpieczony ładunek.

Predyspozycje

Konieczne jest posiadanie prawa jazdy kat. B oraz opcjonalnie kat. C. Kandydat musi mieć ukończone 25 lat, posiadać obywatelstwo polskie, pełnię praw oraz niekaralność. ITD musi wykazywać się także zdyscyplinowanie, odwagą i stanowczością. W pracy czekają na niego sytuacje, które będą wymagały zachowania zimnej krwi i opanowania, jak np. odkrycie niebezpiecznych i nielegalnych materiałów. Inspektor transportu drogowego nie może być osobą podatną na korupcję. Co więcej, nie może w żadnym wypadku odstąpić od wymierzenia kary za stwierdzone nieprawidłowości. Powinien znać zasady ruchu drogowego oraz przepisy kodeksów.

Jak zostać inspektorem transportu drogowego?

Wbrew powszechnemu przekonaniu, aby zostać ITD, trzeba przejść przez bardzo trudną selekcję, zdać egzaminy nie tylko teoretyczne czy praktyczne, ale także psychologiczne, na którym dużo kandydatów odpada. Konieczne jest posiadanie wykształcenia wyższego ze względu na charakter i powagę pracy oraz to, jakie skutki może ze sobą nieść niedokładna kontrola. Najbardziej pożądani są absolwenci kierunków ekonomicznych, technicznych czy prawniczych.

Gdzie do pracy?

Inspektor transportu drogowego to pracownik administracji publicznej i zatrudnienie może znaleźć tylko w formacji kontrolnej, jaką jest Inspekcja Transportu Drogowego.

Zarobki

Średnie wynagrodzenie inspektora transportu drogowego w Polsce, jako pracownika administracji publicznej, wynosi około 2700 zł brutto miesięcznie. Zazwyczaj pensja zamyka się w przedziale 2500 - 3500 zł.

Komentarze (1)

  • pytanko

    to ci co stoją na autostradach i tez zatrzymują?
    4/7/14