Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Opolu

Wybierając kierunek dziennikarski poznasz warsztat pracy, narzędzia wykorzystywane w pracy, zdobędziesz interdyscyplinarne wykształcenie, pomagające zrozumieć zjawiska i procesy społeczne i polityczne, wykształcisz zdolność analizowania i oceniania.

Dla kogo studia na dziennikarstwie?

Z pewnością dla humanistów. Osób, które mają lekkie pióro, swobodę wypowiedzi, ciekawość świata, nieobojętnych na problemy innych. Bardzo istotne będą kompetencje interpersonalne – dobry dziennikarz musi umieć zadawać pytania, ale też uważnie słuchać, być czujnym obserwatorem, chętnym dzielić się swoimi spostrzeżeniami i refleksjami.

Warto zwrócić uwagę na odpowiedzialność, jaka ciąży na osobie, która opisuje rzeczywistość. Łatwo jest manipulować faktami, zabarwić relację subiektywnymi odczuciami zależnie od naszej sympatii lub antypatii – bardzo ważna jest więc rzetelność i etyka dziennikarska.

Gdzie w Opolu można studiować dziennikarstwo i komunikację społeczną?

Jedyną uczelnią, która oferuje ten kierunek jest Uniwersytet Opolski.

Studia realizowane są w Instytucie Politologii.

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z języka polskiego oraz innego dowolnego przedmiotu. Pod uwagę brany jest poziom podstawowy lub rozszerzony.

Jak wyglądają studia dziennikarskie?

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Opolu to kierunek, który po 3 latach kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata. Realizowany jest w trybie stacjonarnym.

Wybrane przedmioty w programie kształcenia: nauka o polityce, nauka o państwie i prawie, nauka o komunikowaniu, współczesne systemy polityczne, marketing polityczny, polski system medialny, systemy medialne na świecie, gatunki dziennikarskie, research dziennikarski, nowe media, zarządzanie mediami, kształtowanie i badanie opinii publicznej, ekonomika mediów, public relations, etyka dziennikarska.

Zajęcia mają formę wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów. Prowadzone są m.in. przez praktyków dziennikarstwa. Studenci mogą korzystać z doskonałego zaplecza sprzętowego, dobrze wyposażonych pracowni do montażu dźwięku i wideo czy składu gazet. Praktyczne zajęcia odbywają się w Studenckiej Telewizji Uniwersytetu Opolskiego, studenckiej rozgłośni Radio Sygnały czy „Gazecie Studenckiej”.

Studenci mają do wyboru następujące moduły kształcenia:

  • komunikacja i film w globalnym świecie
  • dziennikarstwo prasowe
  • dziennikarstwo radiowo-telewizyjne
  • public relations i reklama.

Perspektywy zawodowe po dziennikarstwie i komunikacji społecznej

Ukończenie studiów pozwala na podjęcie pracy w ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych redakcjach prasowych, radiowych czy telewizyjnych.

Absolwenci studiów dziennikarskich to także specjaliści z zakresu public relations, pracownicy agencji zajmujących się komunikacją społeczną, działów marketingu, rzecznicy prasowi, pracownicy sztabów wyborczych czy instytucji rządowych.

Jak ważna jest praktyka i ciągłe zdobywanie doświadczenia w zawodzie dziennikarza opowiada Maria. Wspomina swoje studia i obala mity związane z tym kierunkiem.

Posłuchajcie: