Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Rzeszowie

Perspektywy pracy po dziennikarstwie

Absolwenci kierunku pracują w redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych, portalach internetowych. Konkretne specjalności przygotowują do pracy w obszarze szeroko pojętej komunikacji społecznej oraz instytucjach życia publicznego: agencjach reklamowych, firmach czy działach public relations, na stanowisku rzecznika prasowego, instytucjach zajmujących się wizerunkiem.

Jak wyglądają studia na dziennikarstwie?

Studia są dwustopniowe. Absolwenci, którzy uzyskają dyplom licencjata mogą w Rzeszowie kontynuować kształcenia na magisterskich studiach na tym samym kierunku jedynie na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Przykładowe przedmioty realizowane w programie studiów na dziennikarstwie: kultura języka, systemy medialne w świecie, klasyczne podstawy retoryki, komunikacja interpersonalna, krytyka teatralna i filmowa, język wypowiedzi dziennikarskiej, logika, pracownia telewizyjna, emisja głosu, wystąpienia publiczne i redakcja tekstów medialnych, copywriting, ochrona własności intelektualnej, komunikacja niewerbalna, tworzenie i zarządzanie serwisem www. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, warsztatów.

Studenci odbywają obowiązkowe praktyki w redakcji prasowej, radiowej lub telewizyjnej, portalu internetowym lub innej instytucji prowadzącej działalność zgodną ze studiowaną specjalnością.

Gdzie w Rzeszowie można studiować dziennikarstwo i komunikację społeczną?

Dwie uczelnie oferują takie studia:

Uniwersytet Rzeszowski

Kierunek realizowany jest na Wydziale Filologicznym na poziomie licencjackim oraz magisterskim w trybie stacjonarnym.

Do wyboru na studiach I stopnia są następujące specjalności:

  • media i broker informacji (researcher)
  • reklama, concierge, public relations.

Studenci studiów magisterskich mogą wybrać:

  • specjalność redaktorską
  • copywriting i kreowanie wizerunku.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego i języka obcego. Gdy liczba kandydatów z taką samą liczbą punktów przekroczy limit miejsc, dodatkowym kryterium będzie wynik z geografii, historii lub wiedzy o społeczeństwie.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Studenci mogą wybrać specjalność:

  • marketing internetowy.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz do wyboru historii lub wiedzy o społeczeństwie.

Studia realizowane są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. 3-letni etap edukacji kończy się pracą dyplomową i uzyskaniem dyplomu licencjata.

Rok studiów stacjonarnych kosztuje 4900 zł, niestacjonarnych – 4200 zł.

Czy warto studiować dziennikarstwo?

Dziennikarstwo wybierają osoby, które chcą zdobyć interdyscyplinarne wykształcenie, którym nieobce są problemy społeczne, potrafiące pochylić się nad sprawami konkretnego człowieka. Kandydaci na studia to ludzie ciekawi świata współczesnej gospodarki, polityki, kultury, edukacji i technologii.

O tym, że dziennikarstwo, to był dobry wybór, opowiada Anna: