​Ekonomia w Bydgoszczy

Absolwenci ekonomii są przygotowani do podjęcia pracy kierowniczej na różnych szczeblach struktury przedsiębiorstw, banków, firm konsultingowych, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, organizacji non-profit. Mogą zostać zatrudnieni jako dyrektorzy ekonomiczni, menedżerowie, stratedzy gospodarczy, analitycy, doradcy, specjaliści ds. rozwoju, eksperci w instytucjach rządowych, przedsiębiorstwach działających na rynkach unijnych.


Jak wyglądają studia na ekonomii?


Studia na ekonomii są dwustopniowe: 3-letnie licencjackie, następnie można kontynuować kształcenie na magisterskich studiach II stopnia. Po uzyskaniu dyplomu licencjata z zakresu ekonomii dalsza nauka może się odbywać w ramach kierunków pokrewnych.

W programie studiów na kierunku ekonomia znajdą się m.in. takie przedmioty jak matematyka, mikroekonomia, prawo, ekonometria, polityka społeczna, polityka gospodarcza, rachunkowość, analiza rynkowa i marketingowa, controlling finansowy, fundusze unijne dla przedsiębiorstw, marketing międzynarodowy, materialne prawo podatkowe, międzynarodowe uwarunkowania gospodarcze, negocjacje, ordynacja podatkowa, organizacja i technika handlu zagranicznego, podstawy ekonomii menedżerskiej, podstawy marketingu, polityka handlowa, prawo celne dewizowe, psychologia pracy menedżera i komunikacja interpersonalna, rachunkowość finansowa przedsiębiorstw, rachunkowość podatkowa, rachunkowość zarządcza, ryzyko w działalności gospodarczej i ubezpieczeniach, transakcje międzynarodowe, zarządzanie rozwojem organizacji.

Zajęcia prowadzone są głównie w formie wykładów i ćwiczeń, a także seminariów dyplomowych. Studenci odbywają praktyki zawodowe.


Gdzie można studiować ekonomię w Bydgoszczy?


Publiczną uczelnią oferującą studia ekonomiczne jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych. Uczelnia oferuje dwie specjalności do wyboru:

 • rachunkowość
 • finanse i podatki

W przypadku studiów zaocznych koszt za jeden semestr wynosi 1650 złotych, zatem rocznie - 3300 zł.

Dwie niepubliczne uczelnie bydgoskie oferują studia kierunku Ekonomia:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, kierunek ekonomika małych i średnich firm.

Rok studiów kosztuje 3600 zł.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, specjalności na studiach licencjackich:

 • zarządzanie sprzedażą
 • prawo podatkowe i rachunkowość
 • analityk rynków finansowych
 • logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
 • zarządzanie kadrami i doradztwo personalne
 • prawo w biznesie
 • bankowość i doradztwo finansowe
 • zarządzanie firmą międzynarodową
 • handel międzynarodowy
 • biznes międzynarodowy
 • marketing i PR w biznesie
 • psychologia w biznesie
 • ekonomia menedżerka
 • ekonomia przedsiębiorstw
 • organizacja i zarządzanie w administracji.

Roczne czesne wynosi 3750 zł.