​Ekonomia w Gdańsku

Ekonomia to studia dwustopniowe. Absolwenci 3-letnich studiów uzyskują dyplom licencjata, mogą kontynuować kształcenie na tej samej lub innej uczelni na magisterskich studiach II stopnia.

W trakcie nauki studenci mierzą się m.in. z takimi przedmiotami, jak: matematyka, mikroekonomia, prawo, ekonometria, polityka społeczna, polityka gospodarcza, rachunkowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze, marketing, statystyka, geografia ekonomiczna. Zajęcia odbywają się głównie w formie wykładów i ćwiczeń, a także seminariów dyplomowych. Część z nich prowadzona jest przez praktyków biznesu. Studenci odbywają praktyki zawodowe.


Gdzie można pracować po ekonomii?


Absolwenci kierunku pracują w działach zajmujących się zarządzaniem i kontrolingiem, finansami i rachunkowością, logistyką, spedycją, audytem przedsiębiorstw, kadrami i zarządzaniem kapitałem ludzkim. Pracują jako doradcy ekonomiczni, stratedzy gospodarczy, eksperci w instytucjach rządowych oraz współpracujących z UE, analitycy w bankach i innych instytucjach finansowych, menedżerowie firm, specjaliści ds. rozwoju przedsiębiorstwa.


Gdzie w Gdańsku można studiować ekonomię?


Jedyną uczelnią kształcącą na tym kierunku jest:

Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny.

Specjalności, jakie można wybrać na studiach licencjackich:

  • biznes elektroniczny
  • innowacyjność w gospodarce
  • polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości
  • teoria przedsiębiorstw
  • ekonomika transportu i logistyka.

Na magisterskich studiach II stopnia można wybrać następujące specjalności:

  • e-commerce
  • diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstw
  • innowacyjność w gospodarce
  • polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości
  • ekonomika transportu i logistyka.

Rekrutacja na studia licencjackie odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z matematyki, języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: geografia, historia, informatyka, język polski i wos.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 2300 zł.