​Ekonomia w Koszalinie

Chętnych do podjęcia studiów ekonomicznych nie brakuje od wielu lat. Zainteresowanie ekonomią utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie, co nie dziwi. Przed absolwentami rysują się atrakcyjne perspektywy zawodowe i różnorodne możliwości kształtowania ścieżki kariery.


Perspektywy zawodowe po ekonomii


Ekonomiści po ukończeniu studiów przygotowani są do obejmowania stanowisk specjalistów lub menedżerów w różnorodnych działach przedsiębiorstw: finansów, HR, logistyki, zakupów, transportu. Są specjalistami w zakresie doradztwa podatkowego, finansowego. Znajdują zatrudnienie w bankach, firmach zajmujących się audytem, księgowością. Pracują w mediach i wydawnictwach branżowych.


Jak wyglądają studia na ekonomii?


Studia są dwustopniowe. Po ukończeniu 3-letniego etapu licencjackiego można kontynuować kształcenie na tym samym kierunku na studiach 2-letnich magisterskich.

Wybrane przedmioty w programie kształcenia na ekonomii w Koszalinie: mikroekonomia, podstawy ekonomii międzynarodowej, ekonomia integracji europejskiej, rynki i instytucje finansowe, badania operacyjne, ekonometria, statystyka, analiza ekonomiczna, etyka biznesu, rachunkowość, podstawy zarządzania, marketing i metody badań rynkowych. Oddzielną grupę stanowią przedmioty wybierane przez studentów.


Gdzie w Koszalinie można studiować ekonomię?


Jedyną uczelnią, która kształci na tym kierunku jest Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych.

Specjalności na studiach licencjackich:

  • ekonomika przedsiębiorstwa
  • gospodarka regionalna i lokalna
  • gospodarka publiczna
  • ekonomika transportu i logistyka.

Specjalności na studiach magisterskich:

  • ekonomika menedżerska
  • gospodarka publiczna i samorządowa
  • finanse i polityka pieniężna
  • kapitał ludzki w biznesie
  • rynek nieruchomości
  • logistyka w biznesie.

Jakie przedmioty trzeba zdać na maturze?

Kandydaci na ekonomię na Politechnice Koszalińskiej będą rekrutowani na podstawie wyników uzyskanych na maturze ze wszystkich zdawanych przedmiotów. Przy równej liczbie punktów uwzględniane będą wyniki z przedmiotów preferowanych: język polski, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie, historia, geografia.

Zastanawiacie się nad studiowaniem ekonomii?

Łukasz, absolwent studiów licencjackich na tym kierunku analizuje program studiów, perspektywy zawodowe, przedstawia swoje rozterki przed wyborem ścieżki kształcenia. Zapewne jego przemyślenia będą pomocne, jeśli również rozważacie studia ekonomiczne: