Ekonomia w Krakowie

Studia ekonomiczne realizowane są na poziomie licencjackim - I stopnia. Ich ukończenie pozwala kontynuować kształcenie na studiach magisterskich.

W programie studiów ekonomicznych znajdą się m.in. takie przedmioty jak matematyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, mikroekonomia, prawo, ekonometria, polityka społeczna, polityka gospodarcza, geografia ekonomiczna, rachunkowość, marketing, statystyka. Zajęcia odbywają się głównie w formie wykładów i ćwiczeń, a także seminariów dyplomowych. Studenci odbywają praktyki zawodowe.

Absolwenci ekonomii są przygotowani do podjęcia pracy kierowniczej na różnych szczeblach struktury przedsiębiorstw, banków, firm konsultingowych, organizacji non-profit. Mogą zostać zatrudnieni jako menedżerowie, analitycy, dyrektorzy ekonomiczni, doradcy, stratedzy gospodarczy, specjaliści ds. rozwoju, eksperci w instytucjach rządowych, przedsiębiorstwach działających na rynkach unijnych.


Gdzie studiować ekonomię w Krakowie?


Krakowskie uczelnie, na których można rozpocząć studia ekonomiczne to:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, kierunek ekonomia międzynarodowa, tylko studia stacjonarne.

Rekrutacja na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z dwóch przedmiotów (zdawanych na poziomie rozszerzonym) do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język polski, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, specjalności:

  • analityka ekonomiczno-finansowa
  • ekonomia menedżerska
  • konsulting w biznesie i sferze publicznej
  • nieruchomości i inwestycje
  • przedsiębiorczość i innowacje
  • strategie rozwoju biznesu.

Rekrutacja na studia na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 2600 zł.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, specjalność:

  • ekonomika agrobiznesu.

Rekrutacja na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z jednego przedmiotu do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka lub matematyka.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 1800 zł.