​Ekonomia w Łodzi

Studia ekonomiczne realizowane są na poziomie licencjackim - I stopnia. Po ich ukończeniu można kontynuować naukę na studiach magisterskich II stopnia na tym samym lub pokrewnym kierunku.

W programie nauczania na kierunku ekonomia znajdą się m.in. takie przedmioty, jak: matematyka, ekonometria, międzynarodowe stosunki gospodarcze, mikroekonomia, prawo, polityka społeczna, polityka gospodarcza, rachunkowość, geografia ekonomiczna, marketing, statystyka. Zajęcia odbywają się głównie w formie wykładów i ćwiczeń, a także seminariów dyplomowych. Studenci odbywają praktyki zawodowe.

Absolwenci ekonomii są przygotowani do podjęcia pracy kierowniczej na różnych szczeblach struktury przedsiębiorstw, banków, firm konsultingowych, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, organizacji non-profit. Mogą zostać zatrudnieni jako dyrektorzy ekonomiczni, menedżerowie, stratedzy gospodarczy, analitycy, doradcy, specjaliści ds. rozwoju, eksperci w instytucjach rządowych, przedsiębiorstwach działających na rynkach unijnych.


Gdzie studiować ekonomię w Łodzi?


Trzy łódzkie uczelnie oferują kształcenie na kierunku ekonomia. Są to:

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, specjalności:

  • audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza
  • rachunkowość i finanse.

Studia stacjonarne kosztują miesięcznie370 zł, niestacjonarne – 340 zł.

Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, specjalności:

  • kierowanie małą i średnią firmą
  • kreowanie kompetencji menedżerskich
  • metody ilościowe w biznesie i ekonomii
  • ekobiznes
  • inwestycje kapitałowe.

Rekrutacja na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, wos, informatyka.

Studia niestacjonarne kosztują 3800 zł za rok.

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego, specjalności:

  • organizacja i rozwój innowacyjnej firmy
  • rachunkowość w biznesie
  • menedżer sprzedaży.

Studia kosztują 3840 zł za rok.

Dyplom ukończenia studiów to oczywiście zasadniczy krok w kierunku dobrej pracy, przyszłej kariery. Niemniej obecnie w cenie są umiejętności i doświadczenia niekoniecznie wyniesione z wykładu czy konsultacji. Warto w trakcie studiów podejmować aktywności, nie zawsze zarobkowe, które podniosą naszą wartość na rynku pracy, pozwolą zaznajomić się z realiami zawodowymi i zdobyć praktyczne doświadczenia.