Ekonomia w Poznaniu

Ekonomię w Poznaniu można studiować jedynie na uczelniach publicznych. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia (3 lub 3,5-letnie) absolwent otrzymuje tytuł licencjata. Edukację można kontynuować na tym samym kierunku lub wybrać inną ścieżkę kształcenia na poziomie magisterskim, rozszerzając tym samym swoje wykształcenie i kwalifikacje.

Kierunek ekonomia przygotowuje specjalistów z dziedziny gospodarki, finansów, bankowości, analityków procesów zachodzących w skali makro, prognostyków sytuacji ekonomicznej. Absolwenci ekonomii są gotowi do podjęcia własnej działalności gospodarczej, pracy na stanowiskach menedżerskich i operacyjnych w przedsiębiorstwach i instytucjach prywatnych, samorządowych i rządowych w kraju i z granicą. Mogą znaleźć zatrudnienie jako doradcy ekonomiczni, stratedzy gospodarczy, menedżerowie, eksperci, analitycy, pracownicy naukowo-dydaktyczni.

W programie studiów ekonomicznej znajdą się m.in. takie przedmioty jak matematyka, mikroekonomia, prawo, ekonometria, polityka społeczna, polityka gospodarcza, rachunkowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze, marketing, statystyka, geografia ekonomiczna. Zajęcia odbywają się głównie w formie wykładów i ćwiczeń, a także seminariów dyplomowych. Studenci odbywają praktyki zawodowe.

Ekonomia w Poznaniu - które uczelnie?

W Poznaniu Ekonomię można studiować w Poznaniu na:

Studenci studiów pierwszego stopnia wybierają w toku nauki jedną spośród specjalności:

  • ekonomia globalna i menedżerska
  • gospodarka żywnościowa i biobiznes
  • publicystyka ekonomiczna i public relations
  • strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
  • zasoby ludzkie w organizacji

Popularność kierunku ekonomia wynika z szerokich perspektyw zawodowych po jego ukończeniu. Wyposażenie absolwenta w solidną wiedzę, ugruntowaną praktykami odbywanymi w trakcie nauki, sytuuje go na mocnej pozycji w momencie wejścia na rynek pracy.

Opłaty na studiach ekonomicznych w Poznaniu

Roczne czesne na niestacjonarnych studiach na kierunku ekonomia wynosi na Uniwersytecie Ekonomicznym 4600 zł. Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego zapłacą za naukę w trybie niestacjonarnym 3200 zł.

Jakie przedmioty na maturze?

Kandydaci na studia ekonomiczne na Uniwersytecie Ekonomicznym będą rekrutowani na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka obcego, matematyki oraz przedmiotu do wyboru spośród: geografia, historia lub informatyka.

Podczas rekrutacji na ekonomię na Uniwersytecie Przyrodniczym punktowany będzie wynik uzyskany na maturze z języka polskiego i języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: biologia, historia, geografia, informatyka, matematyka lub wiedza o społeczeństwie.


Interesujesz się ekonomią? Obejrzyj :-)
.... i jeszcze ekonomia na wesoło :-)