​Ekonomia w Sopocie

Idealny kandydat na ekonomistę to osoba posiadająca umiejętności analityczne, potrafiąca analizować pewne zagadnienia wieloaspektowo, posiadająca wiedzę z wielu dziedzin, mających odzwierciedlenie w procesach gospodarczych, potrafiąca sprawnie posługiwać się narzędziami matematycznymi, statystycznymi, finansowymi.


Gdzie w Sopocie można studiować ekonomię?


Jedyna uczelnia oferująca ten kierunek studiów, to:

Sopocka Szkoła Wyższa, specjalności:

  • logistyka i spedycja
  • zarządzanie i marketing
  • analityka gospodarcza
  • inwestycje i nieruchomości
  • informatyka w biznesie
  • finanse i ekonomia biznesu – studia dualne, połączone z intensywnym stażem.


Jak wyglądają studia na ekonomii?


Studia trwają 6 semestrów, kończą się dyplomem licencjata.

W programie studiów przewidziane są następujące przedmioty kierunkowe: rachunkowość finansowa, rynki finansowe, bankowość, analiza finansowa, metody oceny projektów inwestycyjnych, finanse publiczne, finanse przedsiębiorstw, podstawy rachunkowości zarządczej, polityka społeczna, gospodarka regionalna, sprawozdawczość finansowa oraz wybrane przedmioty specjalnościowe: negocjacje, systemy informacyjne zarządzania, organizacja i technik handlu międzynarodowego, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, logistyka.

Semestr studiów kosztuje 2350 zł.

Osoby zainteresowane kontynuowaniem kształcenia mogą wybrać jeden z pokrewnych kierunków realizowanych w Sopockiej Szkole Wyższej. Ekonomię na poziomie studiów magisterskich II stopnia można studiować w Trójmieście tylko na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Ekonomicznym.


Gdzie można pracować po ekonomii?


Ukończenie konkretnej specjalności jedynie umownie determinuje daną dziedzinę życia zawodowego. Absolwenci Sopockiej Szkoły Wyższej są przygotowani do pracy w działach transportu i spedycji, marketingu czy finansów przedsiębiorstw handlowych, produkcyjnych, usługowych, firmach transportu drogowego, lotniczego, kolejowego, agencjach marketingowych, PR, firmach konsultingowych, bankach, instytucjach finansowych. Mogą zajmować się administrowaniem systemów informatycznych, baz danych, doradzaniem w zakresie inwestowania w nieruchomości, zarządzaniem nieruchomościami.

Uzyskanie dyplomu ukończenia studiów to oczywiście zasadniczy krok w kierunku dobrej pracy, przyszłej kariery. Nie wolno jednak zapominać, jak ważne są umiejętności i doświadczenia niekoniecznie wyniesione z wykładu czy konsultacji. Warto w trakcie studiów podejmować aktywności, nie zawsze zarobkowe, które podniosą naszą wartość na rynku pracy, pozwolą zaznajomić się z realiami zawodowymi i zdobyć praktyczne doświadczenia.