​Ekonomia w Warszawie
„Uważaj na małe wydatki. Niewielki wyciek zatopi wielki statek”. Benjamin Franklin

Kierunek ekonomia przygotowuje specjalistów z dziedziny gospodarki, finansów, bankowości, analityków procesów zachodzących w skali makro, prognostyków sytuacji ekonomicznej. Po ukończeniu studiów na ekonomii można podjąć pracę m.in. w korporacjach, instytucjach finansowych, czy również w mediach – jako komentatorzy ekonomiczni. Absolwenci ekonomii przygotowani są do prowadzenia własnej działalności.

W programie studiów na kierunku ekonomia znajdą się m.in. takie przedmioty jak matematyka, mikroekonomia, prawo, ekonometria, polityka społeczna, polityka gospodarcza, rachunkowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze, marketing, statystyka, geografia ekonomiczna. Zajęcia odbywają się głównie w formie wykładów i ćwiczeń, a także seminariów dyplomowych. Studenci odbywają praktyki zawodowe.

Studia realizowane są w systemie 3-letnich licencjackich i ewentualnie 2-letnich magisterskich.

Rekrutacja na uczelniach publicznych przebiega w oparciu o wyniki uzyskane na maturze ze wskazanych przedmiotów. Uczelnie niepubliczne najczęściej rekrutują na studia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.


Gdzie studiować ekonomię w Warszawie?

Studia na ekonomii oferują w Warszawie zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne. Podane poniżej specjalności odnoszą się do studiów I stopnia (licencjackich).

Szkoły wyższe w Warszawie, na których można studiować ekonomię to:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych. Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników na maturze z języka obcego, matematyki i jednego przedmiotu do wyboru spośród: język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie albo historia. Studia niestacjonarne kosztują 5400 zł za rok.

Akademia Finansów I Biznesu Vistula, specjalności: biznes międzynarodowy (on-line), ekonomia przedsiębiorstwa, ekonomika Nowego Szlaku Jedwabnego. Roczny koszt studiów stacjonarnych wynosi 5500 zł, studiów niestacjonarnych – 5000 zł.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych. Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: matematyka, WOS, geografia, fizyka z astronomią, historia, informatyka. Koszt studiów niestacjonarnych to 5000 zł za rok.

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, specjalności realizowane od trzeciego roku: analiza ekonomiczna i biznesowa, ekonomia menedżerska. Studia stacjonarne kosztują 3960 zł za rok, niestacjonarne – 3420 zł.

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, specjalności: ekonomia przedsiębiorstwa, ekonomia międzynarodowa. Rekrutacja odbywa się na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz dowolnego dodatkowego przedmiotu. Roczne opłaty na studiach wynoszą 6000zł.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, specjalności: ekonomia głównego nurtu, ekonomia heterodoksyjna. Studia niestacjonarne kosztują 6800 zł za rok nauki.

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, specjalności: rynki zagraniczne, gospodarka narodowa. Rok nauki kosztuje 10800 zł na studiach stacjonarnych i 8800 zł na studiach niestacjonarnych.

Europejska Uczelnia w Warszawie, studia kosztują 3400 zł za rok.