​Ekonomia we Wrocławiu

Dla kogo studia na ekonomii?


Na ekonomii znajdą coś dla siebie zarówno humaniści, jak i umysły ścisłe. Do zrozumienia i analizowania procesów i zmian gospodarczych konieczne są nie tylko twierdzenia matematyczne, ale też ogólna wiedza, np. z zakresu historii powszechnej, filozofii, socjologii.

Absolwenci ekonomii są przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pracy m.in. w korporacjach, instytucjach finansowych, czy również w mediach – jako komentatorzy ekonomiczni. Mogą znaleźć zatrudnienie jako doradcy ekonomiczni, stratedzy gospodarczy, menedżerowie, eksperci, analitycy, pracownicy naukowo-dydaktyczni.

W programie studiów na kierunku ekonomia znajdą się m.in. takie przedmioty, jak: matematyka, mikroekonomia, prawo, ekonometria, polityka społeczna, polityka gospodarcza, rachunkowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze, marketing, statystyka, geografia ekonomiczna. Zajęcia odbywają się głównie w formie wykładów i ćwiczeń, a także seminariów dyplomowych. Studenci odbywają praktyki zawodowe.

Ekonomia to 3-letnie licencjackie studia I stopnia, po których można kontynuować naukę na studiach magisterskich II stopnia.


Gdzie studiować ekonomię we Wrocławiu?


Studia na ekonomii oferują we Wrocławiu jedynie uczelnie publiczne. Są to:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Rekrutacja na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka obcego, matematyki lub historii i jednego przedmiotu do wyboru spośród: język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie. Specjalności:

  • prawo w biznesie
  • prawo podatkowe
  • finanse i rachunkowość
  • ekonomia innowacji
  • gospodarka światowa.

Studia niestacjonarne kosztują 4900 zł.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, tylko studia stacjonarne.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych. Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka obcego, matematyki oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, historia muzyki, historia sztuki. Specjalności:

  • analityk rynku
  • analityk otoczenia biznesu.

Studia niestacjonarne kosztują 2980 zł za semestr.