Tempo rozwoju przemysłu farmaceutycznego zawdzięczamy postępowi cywilizacyjnemu. Nowe leki zwalczają epidemie chorób zakaźnych, poprawiają jakość i zwiększają długość życia ludzi. Miliony dolarów są inwestowane w opracowywanie i umieszczanie na rynku nowych leków.

Farmaceuci są poszukiwanymi pracownikami w przemyśle kosmetycznym i spożywczym. Mogą pracować w instytucjach odpowiedzialnych za wprowadzanie leków na rynek, przedsiębiorstwach produkujących czy zajmujących się handlem produktami leczniczymi czy materiałami medycznymi. Absolwenci farmacji są zatrudniani w jednostkach naukowo-badawczych związanych z prowadzeniem badań nad lekami.

Gdzie studiować farmację w Warszawie?

Jedyną uczelnią w Warszawie kształcącą w zakresie farmacji jest Warszawski Uniwersytet Medyczny. Studia prowadzi Wydział Farmaceutyczny. Studia trwają 5 lat, realizowane są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

W programie nauczania na kierunku farmacja znajdują się m.in. takie przedmioty jak: matematyka, chemia ogólna, biologia z genetyką, botanika, historia farmacji, chemia analityczna, fizjologia, pierwsza pomoc, chemia organiczna, higiena i epidemiologia, chemia leków, metabolizm leków, biochemia, immunologia, famakognozja, farmakologia z farmakodynamiką, synteza i technologia środków leczniczych, prawo farmaceutyczne, etyka zawodu, przemysłowa technologia leku, farmakogenomika, faramkokinetyka.

Studenci IV roku wybierają jeden z fakultatywnych bloków:

  • farmacja analityczna
  • farmacja kliniczna
  • farmacja przemysłowa i biotechnologia farmaceutyczna
  • kosmetologia farmaceutyczna z elementami medycyny estetycznej
  • toksykologia farmaceutyczna i środowiskowa
  • projektowanie leków.

Ponadto studenci odbywają wakacyjne praktyki w aptece ogólnodostępnej i szpitalnej oraz trwające 6 miesięcy praktyki zawodowe w aptece, która posiada pozytywną opinię Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego i Okręgowej Izby Aptekarskiej.

Jakie przedmioty na maturze, gdy zdajesz na Farmację?

Kandydaci na farmację na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym muszą zdać na maturze biologię i chemię na poziomie rozszerzonym oraz do wyboru matematykę lub fizykę (i astronomię) na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Konkurencja jest duża, wynik na maturze w granicy 70% daje szansę na indeks na farmacji.

Opłaty na farmacji w Warszawie

Niestacjonarne studia na kierunku farmacja kosztują 36 000 zł za rok.