Fizjoterapia w Kielcach

Dla kogo studia na fizjoterapii?

Z pewnością dla osób, które same cieszą się dobrym zdrowiem. Studia, a potem praca zawodowa będą wymagały sprawności, tężyzny fizycznej. Podtrzymywanie, wspieranie pacjenta wymaga wysiłku, niektóre ćwiczenia trzeba zademonstrować na sobie. Podobnie jak wykonanie masażu – potrzebne są silne, sprawne ręce.

Praca fizjoterapeuty ściśle związana jest z kontaktem z drugą osobą, często będącą w niedyspozycji, niesprawną, cierpiącą. Oczekuje się więc umiejętności nawiązania dobrego kontaktu z pacjentem, wyrozumiałości, cierpliwości i empatii. Jednocześnie fizjoterapeuta powinien być osobą zdecydowaną i konsekwentną, aby z sukcesem przeprowadzić plan terapii, prowadzący do usprawnienia i poprawy kondycji.

Gdzie można pracować po fizjoterapii?

Fizjoterapeuci zatrudniani są w placówkach służby zdrowia: w szpitalach, specjalistycznych przychodniach, gabinetach rehabilitacyjnych, sanatoriach, uzdrowiskach, placówkach przyrodoleczniczych, klubach sportowych, fitness, gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach masażu, warsztatach terapii zajęciowej, domach opieki, zakładach pracy chronionej.

Jak wyglądają studia na fizjoterapii?

Uniwersyteckie studia trwają 5 lat, realizowane są w trybie jednolitym. Niepubliczne uczelnie oferują kształcenie na fizjoterapii w trybie 3-letnich studiów licencjackich. Absolwenci mogą wówczas kontynuować kształcenie na pokrewnych lub innych kierunkach studiów.

Przykładowe przedmioty w programie studiów na fizjoterapii: anatomia prawidłowa, anatomia palpacyjna, biologia medyczna, biomechanika kliniczna, kinezjologia, terapia manualna, fizykoterapia, balneoterapia i medycyna fizykalna, masaż leczniczy, zaopatrzenie ortopedyczne.

Studentów obowiązują praktyki, pozwalające na zdobycie doświadczenia w przyszłej pracy fizjoterapeuty.

Gdzie w Kielcach można studiować fizjoterapię?

Kilka uczelni oferuje ten kierunek studiów. Zobaczcie szczegóły:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Rekrutacja na studia odbywa się w oparciu o wynik uzyskany na maturze z języka polskiego, matematyki oraz jednego dowolnie wybranego przedmiotu.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 6200 zł.

Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach, specjalność:

  • odnowa biologiczna w sporcie.

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Prof. Lipińskiego w Kielcach

Praca fizjoterapeuty z pewnością może być satysfakcjonująca. O tym, że wybór kierunku był dobrą decyzją, opowiada Patryk i jego goście, m.in. „naprawiacz siatkarek”: