​Informatyka w Krakowie

Ukończenie informatyki pozwala na podjęcie pracy w charakterze administratora sieci, baz danych czy systemów komputerowych, programisty, webmastera, grafika komputerowego, projektanta aplikacji, architekta rozwiązań IT.

Absolwenci znajdują pracę w firmach sektora IT, ale też w każdej branży, gdzie tworzone są i przetwarzane zbiory danych, wymagane jest administrowanie złożonymi systemami i ich zasobami – przykładowo instytucje finansowe, banki, ubezpieczyciele, firmy telekomunikacyjne, urzędy administracji państwowej i samorządowej.


Gdzie studiować informatykę w Krakowie?


Uczelnie krakowskie, na których można rozpocząć studia informatyczne to:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Wydział Matematyki i Informatyki, studia tylko stacjonarne, rekrutacja na podstawie wyniku z matematyki lub informatyki.

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, informatyka stosowana, studia tylko stacjonarne, specjalizacje:

  • ogólna
  • produkcja gier wideo.

Rekrutacja na podstawie wyniku z jednego przedmiotu do wyboru spośród: chemia, fizyka, informatyka lub matematyka.

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, specjalności:

  • administracja systemami informatycznymi
  • multimedia i technologie internetowe
  • social media.

Studia niestacjonarne kosztują 4000 zł za rok.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, tylko studia stacjonarne. Rekrutacja na podstawie wyniku z języka obcego oraz przedmiotu do wyboru spośród: matematyka, fizyka, informatyka.

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, kierunek informatyka stosowana, tylko studia stacjonarne. Rekrutacja na podstawie wyniku z języka obcego oraz przedmiotu do wyboru spośród: matematyka, fizyka, informatyka, chemia, biologia, geografia.

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Rekrutacja na podstawie wyniku z języka obcego oraz przedmiotu do wyboru spośród: matematyka, fizyka, informatyka. Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 2800 zł.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Rekrutacja na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z matematyki albo fizyki, albo informatyki. Dodatkowe punkty za poziom rozszerzony.

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki, studia niestacjonarne kosztują 2700 zł za semestr.

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, studia niestacjonarne kosztują 2000 zł za semestr.

Wydział Mechaniczny – informatyka stosowana, tylko studia stacjonarne.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, studia 3,5-letnie inżynierskie, specjalności:

  • bazy danych
  • systemy i sieci komputerowe
  • programowanie obiektowe.

Studia stacjonarne kosztują 2600 zł za semestr, studia niestacjonarne – 2900 zł.

Społeczna Akademia Nauk w Krakowie. Roczne czesne na studiach stacjonarnych wynosi 5400 zł, na studiach niestacjonarnych - 4680 zł.

Swoimi obserwacjami dotyczącymi studiowania informatyki dzieli się absolwent, obecnie programista Jakub:

http://blog.jhossa.net/2016/03/08/drogi-studenta-w-it/