​Informatyka w Łodzi

W Polsce brakuje specjalistów branży IT i ich deficyt stale się powiększa. Przedsiębiorstwa borykają się z obsadzaniem wakatów. Uczelnie podjęły współpracę z czołowymi firmami IT i opracowują specjalności kształcenia i programy nauczania, które przygotują swoich absolwentów bezpośrednio do pracy na stanowiskach, na których brakuje pracowników.

Nie ma niemal żadnej dziedziny życia, która nie funkcjonowałaby w oparciu o rozwiązania informatyczne i nowoczesne technologie.


Co po studiach informatycznych?


Ukończenie studiów informatycznych pozwala na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, świadczeniu usług związanych z projektowaniem, implementacją i konfiguracją oprogramowania. Absolwenci informatyki pracują jako specjaliści ds. zabezpieczeń sieciowych, administratorzy systemów komputerowych, sieci, baz danych, kierownicy projektów IT, analitycy projektów biznesowych, programiści i projektanci gier komputerowych.

Studia informatyczne I stopnia trwają od 3 do 4 lat, absolwenci uzyskują dyplom licencjata lub inżyniera. Na wybranych uczelniach można kontynuować kształcenie na magisterskich studiach II stopnia.


Gdzie studiować informatykę w Łodzi?


Łódzkie uczelnie, oferujące studia na kierunku informatyka to:

Społeczna Akademia Nauk z Siedzibą z Łodzi, specjalności:

 • sieci i systemy komputerowe
 • grafika komputerowa i aplikacje internetowe
 • technologie programowania.

Rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kosztuje 4200 zł.

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna z Łodzi, specjalności:

 • grafika komputerowa i multimedialna
 • technologie programowania.

Miesięczne czesne wynosi 420 złna studiach stacjonarnych i 380 zł na studiach niestacjonarnych.

Politechnika Łódzka

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka obcego, matematyki oraz do wyboru fizyki lub chemii.

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, specjalności:

 • bazy danych i systemy ekspertowe
 • inżynieria oprogramowania
 • systemy sieciowe
 • technologie internetowe

Studia niestacjonarne na WEEIA kosztują 2294 zł za semestr.

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, specjalności:

 • grafika komputerowa i multimedia
 • inżynieria oprogramowania i analiza danych
 • sieci komputerowe i systemy mobilne
 • systemy informatyczne i bazy danych
 • technologie gier i symulacji komputerowych
 • information technology.

Studia niestacjonarne na WFTIMS kosztują 2499 zł za semestr.

Uniwersytet Łódzki

Wydział Matematyki i Informatyki, specjalności:

 • informatyka ogólna
 • sieci komputerowe i przetwarzanie danych
 • grafika komputerowa i projektowanie gier
 • computer science.

Rekrutacja na podstawie wyniku na maturze z języka obcego oraz matematyki lub informatyki.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 5000 zł.

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, informatyka stosowana, specjalizacje:

 • systemy i aplikacje mobilne
 • algorytmy i programowanie
 • bazy danych i aplikacje internetowe
 • administracja sieciami i systemami informatycznymi.

Przedmioty maturalne uwzględnione przy rekrutacji: język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: informatyka, matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, chemia.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 4500 zł.

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi, specjalności:

 • sieciowe systemy operacyjne
 • programowanie
 • zarządzanie infrastrukturą sieciową
 • inżynieria oprogramowania.

Semestr studiów stacjonarnych kosztuje 2280 zł, niestacjonarnych – 2100 zł.

Studia na informatyce to wyzwanie dla umysłów ścisłych, matematycznych, ale jednocześnie osób otwartych, potrafiących reagować niestandardowo, umiejących znajdować rozwiązania problemów, kreatywnych. Nie ma co czarować – studia są ciężkie, za to po nich można liczyć na pewną i dobrze płatną pracę.