​Informatyka w Warszawie

Rewolucja informatyczna nieustająco trwa. Dzisiaj korzystamy z urządzeń i rozwiązań, o których nie śniło się 30, 20 czy nawet 10 lat temu. Naszą codzienność upraszczają dziesiątki aplikacji, które mają ułatwić dokonanie przelewu, dotarcie do celu, zakupy, komunikację. Otrzymujemy e-recepty, w szkole korzystamy z e-dziennika, studiujemy w systemie e-learning. Domy, samochody, infrastruktura która nas otacza naszpikowane są urządzeniami coraz skuteczniej wyręczającymi nas w codziennych obowiązkach.

Za tym wszystkim stoją otwarte umysły, które przekładają rzeczywistość na język cyfrowy – absolwenci informatyki. Informatyk to z pewnością ciągle zawód przyszłości.


Rekrutacja na studia informatyczne

Kierunek informatyka to studia I stopnia, po których uzyskuje się tytuł najczęściej inżyniera. Wiele uczelni oferuje informatyczne studia II stopnia na poziomie magisterskim.

Przyjęcia na uczelnie publiczne odbywają się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z wybranych przedmiotów (matematyka, fizyka, informatyka). Ubiegając się o indeks niepublicznej szkoły wyższej najczęściej wystarczy złożyć wymagane dokumenty.


Gdzie studiować informatykę?

Warszawa to największy ośrodek edukacyjny w Polsce. Liczba uczelni oferujących studia na informatyce jest długa. W poniższym zestawieniu podane specjalności dotyczą studiów I stopnia.

Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, studia stacjonarne, specjalności: inżynieria systemów informatycznych, systemy informacyjno-decyzyjne; Wydział Elektryczny, kierunek informatyka stosowana, specjalności: inżynieria danych i multimedia, inżynieria komputerowa, inżynieria oprogramowania, roczny koszt studiów niestacjonarnych – 6200 zł; Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, studia stacjonarne, kierunek informatyka i systemy informacyjne.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, studia niestacjonarne kosztują 6000 zł za rok.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, specjalności: inżynieria technologii internetowych, inżynieria zastosowań informatyki w biznesie, inżynieria sieci komputerowych, inżynieria systemów informatycznych, inżynieria rozwoju i utrzymanie oprogramowania, inżynieria gier komputerowych, inżynieria baz danych, inżynieria bezpieczeństwa systemów IT. Studia kosztują 5500 zł rocznie w trybie stacjonarnym, 5000 zł w trybie niestacjonarnym.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych, specjalności: grafika komputerowa, sieci komputerowe. Opłata za rok studiów niestacjonarnych wynosi 6000 zł.

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie , specjalności: inżynieria oprogramowania, technologie internetowe.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, specjalności: bezpieczeństwo obiektów i informacji, technologie sieciowe, inżynieria systemów, systemy webowe, bazy danych, systemy mobilne. Studia stacjonarne kosztują 4800 zł za rok, niestacjonarne – 4400 zł.

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie, specjalności: bazy danych, inżynieria oprogramowania, technologia chmury obliczeniowej. Czesne na studiach stacjonarnych wynosi 6600 za rok, na studiach niestacjonarnych – 5600 zł.

Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, studia stacjonarne na kierunku informatyka.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, specjalności: inżynieria oprogramowania, inżynieria baz danych, inżynieria sieci teleinformatycznych, inżynieria Internetu, inżynieria bezpieczeństwa systemów informatycznych. Studia stacjonarne kosztują 7500 zł za rok, niestacjonarne – 6800 zł.

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie, specjalności: bazy danych, inżynieria oprogramowania i baz danych, programowanie systemowe i sieciowe, systemy rozproszone i równoległe, inteligentne systemy przetwarzania danych, multimedia, multimedia – animacja 3D, multimedia – programowanie gier, inteligentne metody inżynierii wiedzy, programowanie aplikacji biznesowych, sieci urządzeń mobilnych. Czesne roczne na studiach stacjonarnych wynosi 12800 zł, na studiach niestacjonarnych – 9500 zł.

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych, specjalności: techniki multimedialne, komputerowa automatyka i robotyka, teleinformatyka i bezpieczeństwo systemów komputerowych. Opłaty za rok nauki na studiach stacjonarnych to 3600 zł, na studiach niestacjonarnych – 3400 zł.

Europejska Uczelnia w Warszawie, specjalności: aplikacje mobilne i internetowe, sieci komputerowe i systemy rozproszone, inżynieria oprogramowania, inżynieria baz danych, grafika komputerowa i DPD, cloud engineering in business. Roczny koszt studiów to 3900 zł.

Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, specjalności: projektowanie systemów informatycznych, bezpieczeństwo systemów informatycznych, systemy informacji geograficznej, bazy danych. Roczne czesne wynosi 4500 zł.

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie, specjalności: teleinformatyka, grafika komputerowa w mediach, grafika komputerowa i aplikacje internetowe, inżynieria oprogramowania. Opłaty za studia wynoszą w trybie stacjonarnym 6900 zł za rok, w trybie niestacjonarnym - 6300 zł.

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie, specjalność: geoinformatyka. Roczne czesne wynosi 4500 zł.

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie, specjalności: audyt oprogramowania, bezpieczeństwo systemów informatycznych, dydaktyczne systemy zdalnego nauczania, infrastruktura i aplikacje sieciowe, inżynieria oprogramowania i analiza danych, projektowanie aplikacji mobilnych, projektowanie aplikacji multimedialnych i stron internetowych, projektowanie baz danych, projektowanie i programowanie gier komputerowych, sprzedaż technologii i usług informatycznych, systemy informatyczne w medycynie. Studia stacjonarne kosztują 4200 zł za rok, niestacjonarne – 4100 zł.