Jakiego artykułu szukasz?

KAUT ocenia kierunki techniczne

Solidne wykształcenie po ukończeniu większości kierunków politechnicznych, uzyskiwany po nich tytuł inżyniera, perspektywy zawodowe i zarobkowe sprawiają, że studia techniczne od wielu lat uchodzą za prestiżowe.

Akcja „Dziewczyny na politechniki” odczarowała wyobrażenie o typowo męskim charakterze studiów technicznych, pokazała, że płeć piękna doskonale sobie radzi sobie w dziedzinach pozornie zarezerwowanych mężczyznom i spowodowała, że proporcje pierwiastka męskiego i żeńskiego na niektórych kierunkach się wyrównały.

Uczelnie techniczne znajdują się we wszystkich większych ośrodkach akademickich. Oferta ich kształcenia jest bardzo bogata, co roku poszerzana o kierunku pozwalające na kształcenie w nowatorskich dziedzinach, obszarach odkrywanych dzięki rozwojowi nauki, postępowi technologicznemu.

KAUT ocenia kierunki techniczne

Młodzi ludzi, stający przed dylematem, jakie studia wybrać, decyzje podejmują uwzględniając wiele kryteriów i istotnych dla nich aspektów.

W tym artykule przybliżymy jeden z czynników, który będzie nie bez znaczenia przy wyborze kierunku i przyszłej Alma Mater.

W celu zachowania zadowalającego poziomu kształcenia, uczelnie w Polsce poddawane są ocenom. Proces ten odbywa się w oparciu o ujednolicone kryteria, pozwalające wyróżnić placówki spełniające wszystkie wymogi, ewentualnie wskazać niedociągnięcia i obszary wymagające poprawy.

W odniesieniu do uczelni technicznych instytucją zajmującą się kontrolą ich funkcjonowania z punktu widzenia procesu dydaktycznego jest KAUTKomisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych.

Co podlega ocenie?

Weryfikowane są kwestie w zakresie:

 • strategii jednostki oraz jej zgodności z misją uczelni i jej wkomponowanie w region,
 • zgodności działania jednostki z obowiązującymi przepisami prawa,
 • poziomu kadry naukowej i dydaktycznej,
 • prawidłowości określenia efektów uczenia się oraz sposobów weryfikacji ich uzyskania przez studentów,
 • analizy, projektowania i praktyki inżynierskiej,
 • prawidłowości realizacji procesu kształcenia,
 • programów studiów,
 • warunków kształcenia,
 • działań na rzecz promocji kierunków technicznych wśród młodzieży.

O akredytację KAUT mogą ubiegać się tylko jednostki posiadające ważną pozytywną ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA).

Akredytacja - zależnie o uzyskanych wyników – udzielana jest na okres pięciu albo dwóch lat.

O czym informuje ocena KAUT?

Wynik przeprowadzonej akredytacji może być pozytywny lub negatywny.

Jeśli kierunek, który Was interesuje otrzymał pozytywną ocenę, oznacza to m.in, że:

 • kadra prowadząca kształcenie na kierunku ubiegającym się o akredytację spełnia wymagania w zakresie kompetencji, kwalifikacji i doświadczenia;
 • zajęcia z przedmiotów podstawowych dla dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych prowadzone są przez nauczycieli posiadających dorobek naukowy lub dydaktyczny w dyscyplinach naukowych obejmujących swoim zakresem te przedmioty;
 • zajęcia z przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych prowadzone są przez nauczycieli posiadających dorobek naukowy w dyscyplinie bądź dyscyplinach naukowych, do których przyporządkowany jest akredytowany kierunek;
 • proporcja liczby studentów akredytowanego kierunku studiów (łącznie na prowadzonych przez jednostkę studiach na wszystkich poziomach i formach) w stosunku do liczby nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na akredytowanym kierunku nie jest większa niż 15;
 • program studiów spełnia wymagania określone w przepisach prawa, w tym wymagania w zakresie zgodności efektów uczenia się, umożliwiającymi uzyskanie kompetencji inżynierskich.
 • wymiar praktyk zawodowych, określony w programie studiów, obejmuje co najmniej cztery tygodnie dla studiów o profilu ogólnoakademickim i co najmniej sześć miesięcy dla studiów o profilu praktycznym;
 • przedmioty kierunkowe i specjalnościowe, w ramach których zdefiniowano inżynierskie umiejętności praktyczne (analiza, projektowanie i praktyka inżynierska) mają wydzielone zajęcia projektowe i/lub laboratoryjne w liczbach godzin zapewniających osiągnięcie przez studentów tych efektów uczenia się;
 • jednostka lub uczelnia zapewnia dostęp do zasobów bibliotecznych w ilości dostosowanej do łącznej liczby studentów jednostki i/lub do licencjonowanych elektronicznych baz danych, niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego na akredytowanym kierunku, czytelnia biblioteki dysponuje wystarczającą liczbą miejsc;
 • co najmniej 30% wykładów (liczba przedmiotów) z przedmiotów podstawowych i kierunkowych prowadzą pracownicy z tytułem naukowym, stopniem naukowym doktora habilitowanego lub eksperci (wewnętrzni i/lub zewnętrzni), ekspertami są osoby posiadające udokumentowany, bogaty dorobek co najmniej w jednym z podanych zakresów:

a) dydaktyczny (autorstwo lub współautorstwo skryptów, podręczników),

b) zawodowy (nieprzerwana praca w zakładzie produkcyjnym w branży związanej z kierunkiem studiów od co najmniej 5 lat),

c) projektowy (autorstwo lub współautorstwo projektowych prac inżynierskich, patentów (zgłoszeń patentowych) lub wzorów użytkowych),

d) dziedzinowy (certyfikaty, nagrody lub wyróżnienia branżowe).

Które kierunki techniczne posiadają pozytywną akredytację KAUT?

Szczegółowy, aktualizowany wykaz znajdziecie TUTAJ.

Europejski Certyfikat Jakości

KAUT nadaje wybranym kierunkom technicznym europejski certyfikat jakości.

Znak EUR-ACE® jest rozpoznawalny we wszystkich krajach europejskich, ponieważ oparty jest o spójne ramy standardów mierzących efektywność programów studiów technicznych.

Jest to rodzaj akredytacji stworzonej przez europejskie organizacje inżynierskie. Sieć ta zrzesza wiele europejskich organizacji zajmujących się kształceniem inżynierów, takich jak: brytyjskie Engineering Council (EngC), francuskie Commission des Titres d’Ingénieur (CTI), Féderation Européenne d’Associations Nationales d’Ingenieurs (FEANI), Sociéte Européenne pour la Formation des Ingénieurs (SEFI) czy The International Society for Engineering Education (IGIP).

Studenci uzyskują zapewnienie, że programy posiadające EUR-ACE® Label spełniają międzynarodowe standardy i są rozpoznawane przez pracodawców w Europie. W krajach o regulowanych zawodach inżynierskich programy posiadające EUR-ACE® Label spełniają warunki niezbędne do uzyskania tytułu Registered lub Chartered Engineer (CEng), a FEANI automatycznie zalicza programy posiadające EUR-ACE® Label jako uprawnione do uzyskania tytułu Inżyniera Europejskiego (Eur Ing).

Powiązane treści

PKA - źródło informacji dla kandydatów na studia
PKA - źródło informacji dla kandydatów na studia
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
Nowe kierunki studiów - rekrutacja 2020/2021
Nowe kierunki studiów - rekrutacja 2020/2021
​Jakie studia wybrać w 2020 roku, aby mieć pewną pracę?
​Jakie studia wybrać w 2020 roku, aby mieć pewną pracę?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Rekrutacja na studia 2020 - wszystko, co musisz wiedzieć
​Rekrutacja na studia 2020 - wszystko, co musisz wiedzieć
​Zawody przyszłości
​Zawody przyszłości
Zawody przyszłości, gdzie będzie praca?
Zawody przyszłości, gdzie będzie praca?
Ranking - najlepsze uczelnie wg typów kształcenia
Ranking - najlepsze uczelnie wg typów kształcenia
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Na uczelniach technicznych studiuje 36 procent kobiet
Na uczelniach technicznych studiuje 36 procent kobiet
Ranking uczelni według zarobków absolwentów
Ranking uczelni według zarobków absolwentów
Najlepiej opłacane zawody
Najlepiej opłacane zawody
Politechniki najczęściej wybieranymi uczelniami
Politechniki najczęściej wybieranymi uczelniami
Rekrutacja na studia krok po kroku
Rekrutacja na studia krok po kroku
Maturzyści wybierają kierunki techniczne
Maturzyści wybierają kierunki techniczne
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
Po jakich studiach znajdziesz pracę?
Po jakich studiach znajdziesz pracę?
Ile zarabiają Polacy?
Ile zarabiają Polacy?
Na jakie iść studia, aby dostać pracę?
Na jakie iść studia, aby dostać pracę?

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Uniwersytet Szczeciński
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach