​Logistyka w Gdańsku

Dla kogo studia logistyczne?

Zadaniem logistyka jest koordynowanie działań skierowanych na określony cel. Wymaga to umiejętności podejmowania wielu kluczowych decyzji, często pod presją czasu. Od logistyka oczekuje się dobrej komunikatywności, umiejętności współpracy. Złożoność procesów przebiegających w przedsiębiorstwach powoduje, że obowiązkom, jakie czekają na stanowisku logistyka najlepiej sprostają osoby dynamiczne, przedsiębiorcze, zaradne.

Gdzie pracują logistycy?

Specjaliści z tej dziedziny zatrudniani są we wszystkich działach firm produkcyjnych (zaopatrzenia, planowania, magazynowania, produkcji, dystrybucji, sprzedaży), firmach zajmujących się transportem, spedycją, logistyką, firmach doradczych, konsultingowych.

Gdzie w Gdańsku można studiować logistykę?

Studia na logistyce są dwustopniowe, absolwenci 3-letnich studiów licencjackich mogą kontynuować kształcenie na magisterskich studiach II stopnia. Część podanych poniżej specjalności realizowanych jest w trybie stacjonarnym, część w niestacjonarnym.

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, specjalności na studiach licencjackich:

 • inteligentne systemy transportowe
 • inżynieria produkcji
 • inżynieria systemów logistycznych
 • logistyka e-commerce
 • logistyka i spedycja
 • logistyka międzynarodowa
 • logistyka portów morskich
 • logistyka transportu
 • projektowanie i automatyzacja w magazynowaniu
 • zintegrowane systemy informatyczne w logistyce.

Specjalności na studiach magisterskich:

 • International Logistics
 • logistyka i inżynieria transportu
 • logistyka i spedycja międzynarodowa
 • menedżer logistyki
 • transport drogowy ładunków i przygotowanie do certyfikacji CPC
 • transport lotniczy
 • transport morski
 • zintegrowane systemy informatyczne SAP.

Roczny koszt studiów licencjackich to 4300 zł, studia magisterskie w zależności od wybranej specjalności kosztują 4850 zł - 5150 zł.

Czego będziesz uczyć się na logistyce?

Oprócz przedmiotów kształcenia ogólnego, w programie studiów do zaliczenia są m.in.: komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, logistyka produkcji i usług, mechanika i wytrzymałość materiałów, logistyka dystrybucji, magazynowanie, towaroznawstwo i materiałoznawstwo, automatyzacja i robotyzacja procesów logistycznych, logistyczna gra decyzyjna, negocjacje, planowanie i sterowanie produkcją, wsparcie informatyczne dla logistyki produkcji, zarządzanie odpadami w logistyce produkcji, projektowanie inteligentnych systemów transportowych, automatyka i robotyka w inteligentnych systemach transportowych, technologie informatyczne w zarządzaniu transportem.

Uczelnia współpracuje z partnerami biznesowymi, część zajęć prowadzonych jest przez przedstawicieli takich przedsiębiorstw jak Głębokowodny Terminal Kontenerowy DCT, Port Lotniczy, PPT PKS Gdańsk-Oliwa SA czy LPP.

Logistyka to zawód, który nieustająco nie traci na znaczeniu. O tym, w jak wielu dziedzinach specjaliści z zakresu logistyki znajdują zatrudnienie opowiadają absolwenci kierunku w WSB: