Logistyka w Szczecinie

Absolwenci logistyki znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych i logistycznych, parkach przemysłowych i logistycznych, działach planowania, zaopatrzenia, produkcji dystrybucji, zarządzania magazynami, przedsiębiorstwach zarządzania jakością, doradztwa logistycznego czy jednostkach zajmujących się planowaniem ruchu miejskiego.

Ukończenie logistyki w Akademii Morskiej przygotowuje do pracy w sektorze gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej - zarządach portów, firmach przeładunkowych, firmach turystycznych (turystyka wodna).

Jak wyglądają studia na logistyce?

Studia są dwustopniowe. W zależności od uczelni lub wydziału absolwenci studiów I stopnia uzyskują tytuł licencjata lub inżyniera i mogą kontynuować kształcenie na tym samym lub pokrewnym kierunku.

Wybrane przedmioty w programie nauczania na kierunku logistyka: globalizacja procesów logistycznych, międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, logistyka marketingu w przedsiębiorstwach międzynarodowych, procesy negocjacyjne w logistyce, metody analiz logistycznych, strategie przedsiębiorstw logistycznych w warunkach kryzysu, ekonomika transportu, logistyka w dystrybucji.

Gdzie można w Szczecinie studiować logistykę?

Dwie publiczne szkoły wyższe oferują ten kierunek studiów oraz jedna niepubliczna. Do wyboru jest wiele specjalności.

Podane poniżej specjalności dotyczą studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich):

Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, studia inżynierskie, specjalności:

 • logistyka przedsiębiorstw
 • logistyka i zarządzanie w Europejskim Systemie Transportowym
 • logistyka w turystyce wodnej
 • eksploatacja terminali kontenerowych
 • logistyka portów jachtowych.

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze w części pisemnej z matematyki, fizyki/fizyki z astronomią, języka polskiego, języka obcego, informatyki i geografii.

Roczna opłata za studia niestacjonarne wynosi 2800 zł.

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług.

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, jednego przedmiotu do wyboru spośród geografia, matematyka, historia, wos oraz jednego przedmiotu spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 3000 zł.

Studia licencjackie, specjalności:

 • logistyka w biznesie
 • projektowanie i eksploatacja systemów magazynowych
 • marketing usług logistycznych
 • transport międzynarodowy.

Studia inżynierskie, specjalności:

 • inżynieria systemów logistycznych
 • inżynieria systemów energetycznych
 • inżynieria transportu lądowego.

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie, tylko studia niestacjonarne, specjalności:

 • e-logistyka
 • logistyka i spedycja międzynarodowa
 • logistyka w przedsiębiorstwie
 • systemy informatyczne w logistyce
 • transport i usługi logistyczne.

Rok studiów kosztuje 4550 zł.

Absolwenci logistyki to pracownicy poszukiwaniu na rynku pracy. Według raportów pracuj.pl początkujący pracownik zarabia przeciętnie 3900 zł brutto, a specjalista ds. logistyki z kilkuletnim stażem - 5600 zł brutto. Kluczowa jest oczywiście znajomość języków obcych oraz specjalistycznego oprogramowania, jak choćby SAP. Studia na logistyce to z pewnością dobra inwestycja w przyszłe życie zawodowe.