Matura Międzynarodowa - czy warto zdawać IB Diploma Programme

Co to jest matura międzynarodowa?

Matura międzynarodowa jest to część międzynarodowego programu edukacyjnego International Baccalaureate. To dwuletni program nauczania na poziomie liceum ogólnokształcącego, realizowany w całości w języku angielskim (rzadziej francuskim lub hiszpańskim), zakończony egzaminem maturalnym, równoważnym ze standardową polską maturą.

Maturę międzynarodową można zdawać w Polsce od 1993 roku. W Europie egzamin istnieje od 1968 roku.

Aby przystąpić do IB należy przede wszystkim wybrać liceum, gdzie realizowany jest program matury międzynarodowej.

Zaznaczyć tu należy, że istnieją także inne formy matury/egzaminów, które nie są IB, a ułatwiają start na uczelniach zagranicznych np. matura dwujęzyczna (dotyczy najczęściej klas dwujęzycznych) oraz dla starających się o przyjęcia na uczelnie amerykańskie - egzamin SAT.

Czy warto pisać maturę międzynarodową?

Na maturę międzynarodową decydują się zazwyczaj uczniowie, którzy mają w planach studia za granicą. Oczywiście zdając IB można też studiować w Polsce, ale to rzadziej wybierana opcja - chociaż przy rekrutacji punkty za maturę międzynarodową uczelnie przeliczają bardzo korzystnie.

Gdy masz maturę międzynarodową, aplikacja na studia za granicą i w Polsce jest łatwiejsza. Absolwenci programu IB są atrakcyjnymi kandydatami dla najlepszych uniwersytetów na świecie, głownie ze względu na swoją samodzielność i lepszą motywację do nauki.

Zalety matury międzynarodowej

IB to nie tylko egzamin, ale także dwuletni program nauczania. Dzięki temu, że w całości realizowany jest w języku obcym bardzo wzmacnia kompetencje językowe, dając w zasadzie biegłość posługiwania się najczęściej językiem angielskim. Po tym okresie uczniowie gotowi są na podjęcie studiów wyższych za granicą. Bariera językowa w zasadzie nie istnieje.

Struktura programu pozwala także na ćwiczenie samodzielności, podejmowania samodzielnych decyzji i krytycznego myślenia. Uczestnictwo w IB wymusza własne poszukiwania materiałów do nauki i stawania samemu sobie pytań, na które należy znaleźć odpowiedzi. Uczestnicy programu IB robią tzw. researche i później je opisują. Analiza, łączenie faktów z różnych źródeł, wyciąganie wniosków, pisemne przekazywanie swoich myśli - to wszystko czego uczestnicy uczą się podczas przygotowań do IB. Nauka odbywa się w dużym stopniu w oparciu o metodę projektową, a więc zupełnie inaczej niż w tradycyjnym trybie pracy w liceum, gdzie dominuje teoria i pamięciowe przyswajanie wiedzy.

Szkoły prowadzące program pozostają pod kontrolą organizacji akredytacyjnej International Baccalaureate, która czuwa nad jakością kształcenia. Sam program ciągle się rozwija wykorzystując najnowsze badania nad procesami nauki i działania mózgu.

IB to program o charakterze globalnym - uczniowie mogą płynnie przenieść się ze szkoły w jednym kraju, do szkoły realizującej program w dowolnym innym kraju.

Wady matury międzynarodowej

Czy przystępowanie do IB ma jakieś wady? Program IB różni się od programu polskiej matury, więc w przypadku, gdy ktoś rozmyśli się w trakcie nauki lub nie podoła wymogom i zechce zdawać maturę standardową, to do nadrobienia będzie miał materiał z 2 lat nauki. W zasadzie bez powtarzania roku ciężko jest to zrobić. Dlatego IB jest propozycją dla osób zdecydowanych na naukę po angielsku i wytężoną pracę.

Intensywność kształcenia to także czynnik, który musi być brany pod uwagę przed przystąpieniem do programu. Jeżeli uczeń sam z siebie nie lubi się uczyć i zdobywać informacji, nie wykazuje aktywności, a wręcz entuzjazmu związanego z uczeniem się, może nie dać rady z ilością nauki i mieć poczucie zmarnowanego czasu.

Uczestnicy IB powinni cechować się m.in. samodyscypliną, zaangażowaniem i systematycznością. Już na wstępie wymagana jest bardzo dobra znajomość jeżyk obcego. IB nie jest programem dla wszystkich.

Podsumowując matura międzynarodowa, to z jednej strony interdyscyplinarne podejście do nauki, a z drugiej wymaga dużo większego nakładu pracy niż w standardowym programie liceum.

Przewagą nad tradycyjnym kształceniem jest tu rozwoju indywidualnych zainteresowań ucznia. Niewiele przedmiotów sprawia, że można skupić się na tym, na czym się chce, a odrzucić nieciekawe zagadnienia. Dodatkowo matura międzynarodowa ułatwia zdobycie miejsca na studiach. Jednak już od początku trzeba wykazać się ponadstandardową znajomością języka obcego i pracowitością. Nie jest to opcja dla każdego i podejmując decyzję najlepiej rozważyć we własnym sumieniu czy jest się gotowym na duże nakłady pracy własnej, czy nie. Od tego w największym stopniu zleży powodzenie całego przedsięwzięcia.

IB Diploma Programme realizują wybrane licea:

Białystok
• II Liceum Ogólnokształcące im Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej

Bydgoszcz
• IX Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
• International School of Bydgoszcz

Gdańsk
• III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku

Gdynia
• III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Gliwice
• I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach

Kalisz
• II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu

Katowice
• Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach
• III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach

Kielce
• VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach

Kraków
• Kolegium Europejskie w Krakowie
• VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące
• British International School of Cracow
• International School of Kraków

Leszno
• II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lesznie

Lublin
• I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie
• Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie

Łódź
• IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi
• British International School of the University of Lodz

Poznań
• II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu
• International School of Poznan

Płock
• Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Płocku

Szczecin
• II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie
• Szczecin International School

Tarnów
• II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie

Warszawa
• International European School of Warsaw
• Meridian International School
• XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Warszawie
• II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Warszawie
• The British School w Warszawie
• Liceum Amerykańskie w Warszawie
• I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji w Warszawie
• Prywatne Liceum Ogólnokształcące nr 32 im. Jeana Monneta w Warszawie
• Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek nr 54 w Warszawie
• Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Pawła z Tarsu w Warszawie
• International American School
• 2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Jasienicy w Warszawie

Wrocław
• V Liceum Ogólnokształcące im. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu
• Liceum Ogólnokształcące EKOLA we Wrocławiu
• International High School of Wroclaw

International Baccalaureate Diploma Programme

Poniżej przybliżamy trzy obowiązkowe elementy Interantional Baccalaureate Diploma Programme: Extended Essay, Theory of Knowledge i Creativity, Action, Service.

Extended Essay (EE) - to pisemna praca badawcza na wybrany przez ucznia temat. Powinna zawierać około 4000 słów. W jej ramach uczeń zgłębia i opisuje interesujące go zagadnienie związane z jednym z przedmiotów, które wybrał spośród sześciu grup lub takie, które ma charakter interdyscyplinarny, odnoszący się do kilku dziedzin. W celu napisania Extended Essay uczeń prowadzi własne badania, a cała praca ma formę spójnej pracy naukowej. Proces tworzenia EE opiera się na współpracy z nauczycielem nadzorującym pracę.

Theory of Knowledge (TOK) - to kurs, który ma na celu przybliżenie uczniom natury wiedzy i to, jak to się dzieje, że wiemy to, co wiemy. Fundamentalnym pytaniem, które wyznacza tok zajęć jest: “Skąd to wiemy?”, a kurs odnosi się zawsze do przedmiotów, jakie dobrał uczeń w ramach programu. Ten przedmiot należy do trudnych i wymagających, ale posiadających ogromny wpływ na powodzenie w dalszej nauce i pracy.

Creativity, Action, Service (CAS) - przygotowuje ucznia do wprowadzania misji i idei IB w swoje własne życie. Creativity odnosi się do sztuki, wrażliwości artystycznej i kreatywnego myślenia, Action związane z aktywnością fizyczną i zdrowym stylem życia, natomiast Service nakierowuje na pracę dobroczynną i społeczną. Kurs ma za zadanie pomóc zrozumieć pozycje jednostki w społeczności. W jego ramach każdy uczeń realizuje projekt CAS.W skład egzaminu maturalnego wchodzą:

  • oceny z egzaminów końcowych,
  • oceny z obowiązkowych prac pisemnych wykonywanych przez uczniów w ciągu dwóch lat trwania programu,
  • zaliczony Extended Essay (EE), Theory of Knowledge (TOK) i CAS (Creativity, Active, Service)

W systemie IB uczniowie oceniani są w skali od 1 do 7. Z egzaminów końcowych uczniowie mogą łącznie uzyskać maksymalnie 42 punkty i trzy punkty dodatkowo za kombinację TOK i EE. Minimalna liczba punktów potrzebna do zdania matury to 24 pod warunkiem, ze wszystkie pozostałe wymogi będą spełnione.


Zobaczcie co o maturze międzynarodowej mówią osoby, które mają ją za sobą lub uczestniczą w programie:
Trzymamy za Was kciuki :-)