Jakiego artykułu szukasz?

Matura poprawkowa 2023

Jeśli egzamin maturalny nie poszedł zgodnie z oczekiwaniami, jest szansa, aby jeszcze w tym samym roku napisać poprawkę i uzyskać świadectwo dojrzałości. Kto może przystąpić do poprawki z matury? Kiedy odbędą się egzaminy? Co można poprawiać?

Matura poprawkowa 2023

Egzamin maturalny to niewątpliwie ogromny stres. Pomimo wielomiesięcznych przygotowań, wytężonej pracy zdarza się, że coś pójdzie nie tak, jak byśmy oczekiwali. Oblana matura to z pewnością nie jest scenariusz, który chcielibyśmy zrealizować. Gdy jednak taka sytuacja się zdarzy, warto szukać rozwiązań.

Ile procent, żeby zdać maturę?

Warunkiem zdania matury i uzyskania świadectwa jest:

 1. przystąpienie do wszystkich wymaganych prawem egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, tj. języka polskiego i języka obcego oraz w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego
 2. uzyskanie co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz w części pisemnej oraz
 3. przystąpienie do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

Wybrany przedmiot dodatkowy nie wpływa na fakt zdania matury lub nie. Nie zmienia to faktu, że w formule 2023 trzeba go zdawać, ale niekoniecznie zdać. To stan prawny na teraz. W planach jest wprowadzenie progu zdawalności.

Odwołanie od wyniku matury

Jeżeli masz przeczucie, że maturę napisałeś wystarczająco dobrze, a mimo wszystko jej nie zaliczyłeś, skorzystaj z prawa do odwołania.

Maturzysta może się odwołać od wyniku egzaminu, ale najpierw musi zgłosić chęć obejrzenia swojej pracy. Zgłoszenie do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej najlepiej wysłać od razu po zapoznaniu się z wynikiem matury. Podczas wizyty w OKE można porównać swoje odpowiedzi z kluczem. Jeżeli punktacja się nie zgadza, bo została źle podliczona lub jeśli uważasz, że Twoja odpowiedź jest poprawna, a nie została uznana, to możesz napisać odwołanie od wyników matury. W piśmie tym należy uzasadnić, dlaczego ocena jest zaniżona.

Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów zostanie podwyższona, dyrektor OKE ustali nowy wynik egzaminu maturalnego i wyda nowe świadectwo lub aneks. Jest także kolejna instancja, o ile odwołanie nie przyniosło skutku - Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego złożone z ekspertów, którzy ponownie oceniają pracę maturalną.

Matura poprawkowa 2023

Jeżeli jednak definitywnie z jednego z przedmiotów obowiązkowych nie uzyskasz wymaganego minimum 30%, możesz pisać poprawkę jeszcze tego samego roku, w sierpniu. Kilkanaście tygodni wzmożonej nauki powinno przyczynić się do zdania poprawki.

Przedmioty na poprawkę

Maturę poprawkową można zdawać tylko z jednego z przedmiotów obowiązkowych, czyli:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • języka obcego nowożytnego

w części pisemnej na poziomie podstawowym lub

 • języka polskiego
 • języka obcego nowożytnego (i języka mniejszości narodowych)

w części ustnej bez wskazywania poziomu.

Na egzaminie w tym trybie nie można poprawiać kiepsko zdanych przedmiotów dodatkowych, z których uzyskało się niesatysfakcjonującą liczbę punktów.

Jeżeli nie zdałeś matury z więcej niż jednego przedmiotu, musisz czekać na kolejną turę matur w następnym roku. Zamiast świadectwa uzyskujesz wówczas informację o wynikach.

Matura poprawkowa 2023 – terminy

Część pisemna egzaminu poprawkowego przewidziana jest 22 sierpnia 2023 roku.

Część ustna – 21 sierpnia 2023 roku.

Informacja o miejscu zdawania egzaminu poprawkowego będzie opublikowana na stronie właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 10 sierpnia 2023 roku.

Ogłoszenie wyników matury poprawkowej nastąpi 8 września 2023 roku. Wtedy też zostaną przekazane szkołom świadectwa, aneksy i informacje o wynikach z możliwością ich odbioru w tym dniu.

Chcesz poznać wszystkie terminy matur?

Sprawdź szczegóły w Kalendarzu maturzysty.

Dostanę się na studia?

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji do szkół wyższych jest oczywiście posiadanie świadectwa dojrzałości.

Choć wrzesień to czas zakończonej głównej rekrutacji, uzyskanie świadectwa maturalnego dopiero teraz nie zamyka jeszcze drogi na studia. Często trwa jeszcze nabór na wybranek kierunki studiów niestacjonarnych, uczelnie niepubliczne przyjmują dokumenty najczęściej do pierwszych dni października, można sprawdzać ofertę naborów uzupełniających na studiach stacjonarnych uczelni publicznych.

Przeczytaj więcej o drugim naborze na studia.

Co zrobić, jeśli nie dostałeś się na wymarzone studia?

Od tego, jakie uzyska się wyniki na maturze, zależy powodzenie podczas naboru na poszczególne kierunki studiów. Dowiedz się więcej o progach punktowych.

Jeżeli nie wiesz, na jaki kierunek studiów się zdecydować - polecamy zapoznać się z Poradnikiem dla Maturzysty.

Zobacz różne Typy studiów dostępne w Polsce.

Poznaj oferowane przez uczelnie Kierunki studiów.

Sprawdź Miasta akademickie wraz z ofertą edukacyjną.

Wyszukiwarka uczelni, kierunków, typów studiów dostępna jest w sekcji Baza Uczelni

Zaplanuj na przyszłość Studia podyplomowe

Powiązane treści

Matura 2023 – przedmioty dodatkowe
Matura 2023 – przedmioty dodatkowe
Matura 2023 – egzaminy ustne
Matura 2023 – egzaminy ustne
Matura 2023 – terminy egzaminów
Matura 2023 – terminy egzaminów
Matura 2023 – przedmioty obowiązkowe
Matura 2023 – przedmioty obowiązkowe
Matura 2023 – lista lektur obowiązkowych
Matura 2023 – lista lektur obowiązkowych
Matura 2023 - najważniejsze zmiany w egzaminie dojrzałości
Matura 2023 - najważniejsze zmiany w egzaminie dojrzałości
Matura 2023 – pytania jawne na egzamin ustny z języka polskiego
Matura 2023 – pytania jawne na egzamin ustny z języka polskiego
Matura 2023 - ile trzeba mieć procent, żeby zdać egzamin
Matura 2023 - ile trzeba mieć procent, żeby zdać egzamin
Matura 2023 - terminy, zmiany, organizacja
Matura 2023 - terminy, zmiany, organizacja

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Coventry University Wrocław
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Lubelska
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Tarnowska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Gdański
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim