Jakiego artykułu szukasz?

Matura poprawkowa 2023

Jeśli egzamin maturalny nie poszedł zgodnie z oczekiwaniami, jest szansa, aby jeszcze w tym samym roku napisać poprawkę i uzyskać świadectwo dojrzałości. Kto może przystąpić do poprawki z matury? Kiedy odbędą się egzaminy? Co można poprawiać?

Matura poprawkowa 2023

Egzamin maturalny to niewątpliwie ogromny stres. Pomimo wielomiesięcznych przygotowań, wytężonej pracy zdarza się, że coś pójdzie nie tak, jak byśmy oczekiwali. Oblana matura to z pewnością nie jest scenariusz, który chcielibyśmy zrealizować. Gdy jednak taka sytuacja się zdarzy, warto szukać rozwiązań.

Ile procent, żeby zdać maturę?

Warunkiem zdania matury i uzyskania świadectwa jest:

 1. przystąpienie do wszystkich wymaganych prawem egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, tj. języka polskiego i języka obcego oraz w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego
 2. uzyskanie co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz w części pisemnej oraz
 3. przystąpienie do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

Wybrany przedmiot dodatkowy nie wpływa na fakt zdania matury lub nie. Nie zmienia to faktu, że w formule 2023 trzeba go zdawać, ale niekoniecznie zdać. To stan prawny na teraz. W planach jest wprowadzenie progu zdawalności.

Odwołanie od wyniku matury

Jeżeli masz przeczucie, że maturę napisałeś wystarczająco dobrze, a mimo wszystko jej nie zaliczyłeś, skorzystaj z prawa do odwołania.

Maturzysta może się odwołać od wyniku egzaminu, ale najpierw musi zgłosić chęć obejrzenia swojej pracy. Zgłoszenie do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej najlepiej wysłać od razu po zapoznaniu się z wynikiem matury. Podczas wizyty w OKE można porównać swoje odpowiedzi z kluczem. Jeżeli punktacja się nie zgadza, bo została źle podliczona lub jeśli uważasz, że Twoja odpowiedź jest poprawna, a nie została uznana, to możesz napisać odwołanie od wyników matury. W piśmie tym należy uzasadnić, dlaczego ocena jest zaniżona.

Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów zostanie podwyższona, dyrektor OKE ustali nowy wynik egzaminu maturalnego i wyda nowe świadectwo lub aneks. Jest także kolejna instancja, o ile odwołanie nie przyniosło skutku - Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego złożone z ekspertów, którzy ponownie oceniają pracę maturalną.

Matura poprawkowa 2023

Jeżeli jednak definitywnie z jednego z przedmiotów obowiązkowych nie uzyskasz wymaganego minimum 30%, możesz pisać poprawkę jeszcze tego samego roku, w sierpniu. Kilkanaście tygodni wzmożonej nauki powinno przyczynić się do zdania poprawki.

Przedmioty na poprawkę

Maturę poprawkową można zdawać tylko z jednego z przedmiotów obowiązkowych, czyli:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • języka obcego nowożytnego

w części pisemnej na poziomie podstawowym lub

 • języka polskiego
 • języka obcego nowożytnego (i języka mniejszości narodowych)

w części ustnej bez wskazywania poziomu.

Na egzaminie w tym trybie nie można poprawiać kiepsko zdanych przedmiotów dodatkowych, z których uzyskało się niesatysfakcjonującą liczbę punktów.

Jeżeli nie zdałeś matury z więcej niż jednego przedmiotu, musisz czekać na kolejną turę matur w następnym roku. Zamiast świadectwa uzyskujesz wówczas informację o wynikach.

Matura poprawkowa 2023 – terminy

Część pisemna egzaminu poprawkowego przewidziana jest 22 sierpnia 2023 roku.

Część ustna – 21 sierpnia 2023 roku.

Informacja o miejscu zdawania egzaminu poprawkowego będzie opublikowana na stronie właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 10 sierpnia 2023 roku.

Ogłoszenie wyników matury poprawkowej nastąpi 8 września 2023 roku. Wtedy też zostaną przekazane szkołom świadectwa, aneksy i informacje o wynikach z możliwością ich odbioru w tym dniu.

Chcesz poznać wszystkie terminy matur?

Sprawdź szczegóły w Kalendarzu maturzysty.

Dostanę się na studia?

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji do szkół wyższych jest oczywiście posiadanie świadectwa dojrzałości.

Choć wrzesień to czas zakończonej głównej rekrutacji, uzyskanie świadectwa maturalnego dopiero teraz nie zamyka jeszcze drogi na studia. Często trwa jeszcze nabór na wybranek kierunki studiów niestacjonarnych, uczelnie niepubliczne przyjmują dokumenty najczęściej do pierwszych dni października, można sprawdzać ofertę naborów uzupełniających na studiach stacjonarnych uczelni publicznych.

Przeczytaj więcej o drugim naborze na studia.

Co zrobić, jeśli nie dostałeś się na wymarzone studia?

Od tego, jakie uzyska się wyniki na maturze, zależy powodzenie podczas naboru na poszczególne kierunki studiów. Dowiedz się więcej o progach punktowych.

Jeżeli nie wiesz, na jaki kierunek studiów się zdecydować - polecamy zapoznać się z Poradnikiem dla Maturzysty.

Zobacz różne Typy studiów dostępne w Polsce.

Poznaj oferowane przez uczelnie Kierunki studiów.

Sprawdź Miasta akademickie wraz z ofertą edukacyjną.

Wyszukiwarka uczelni, kierunków, typów studiów dostępna jest w sekcji Baza Uczelni

Zaplanuj na przyszłość Studia podyplomowe

Powiązane treści

Matura 2023 – przedmioty dodatkowe
Matura 2023 – przedmioty dodatkowe
Matura 2023 – egzaminy ustne
Matura 2023 – egzaminy ustne
Matura 2023 – terminy egzaminów
Matura 2023 – terminy egzaminów
Matura 2023 – przedmioty obowiązkowe
Matura 2023 – przedmioty obowiązkowe
Matura 2023 – lista lektur obowiązkowych
Matura 2023 – lista lektur obowiązkowych
Matura 2023 - najważniejsze zmiany w egzaminie dojrzałości
Matura 2023 - najważniejsze zmiany w egzaminie dojrzałości
Matura 2023 – pytania jawne na egzamin ustny z języka polskiego
Matura 2023 – pytania jawne na egzamin ustny z języka polskiego
Matura 2023 - ile trzeba mieć procent, żeby zdać egzamin
Matura 2023 - ile trzeba mieć procent, żeby zdać egzamin
Matura 2023 - terminy, zmiany, organizacja
Matura 2023 - terminy, zmiany, organizacja

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Politechnika Poznańska
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Białostocka
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu