Jakiego artykułu szukasz?

Otrzymałem wypowiedzenie! Jak sobie z tym poradzić?

Jak stawić czoła otrzymanemu wypowiedzeniu?

Każdy, kto jest aktywny zawodowo musi się liczyć z tym, że nastąpi w jego życiu taki moment, gdy przełożony wręczy mu wypowiedzenie umowy o pracę.

Otrzymałem wypowiedzenie! Jak sobie z tym poradzić?

Zmiana pracy często stanowi kolejny krok na drodze kariery - wynika z chęci zwiększenia wynagrodzenia, awansu, zyskania szansy rozwoju, uzyskania nowych kwalifikacji.

Sytuacja wygląda znacznie gorzej, gdy decyzja o zakończeniu współpracy wychodzi od pracodawcy, a my wcale nie mamy optymistycznych perspektyw dalszego życia zawodowego.

Jeśli więc już dotknie nas taka sytuacja, lepiej jej stawić czoła świadomie, bez paniki, z uwzględnieniem przysługujących nam praw.

Rozwiązanie umowy o pracę

Sposób rozwiązania umowy wiążącej pracodawcę z pracownikiem zależy od rodzaju tej umowy.

W przypadku umowy - zlecenia, jeśli strony nie postanowią inaczej, rozwiązanie umowy następuje właściwie z dnia na dzień, bez okresu wypowiedzenia. Stawia to zleceniobiorcę w zdecydowanie niekorzystnej sytuacji. Podobny mechanizm rozwiązania umowy przebiega w odniesieniu do umowy o dzieło.

Umowę o pracę można rozwiązać za porozumieniem stron, w terminie i na zasadach ustalonych przez pracodawcę i pracownika. Takie rozwiązanie jest dobre dla pracownika, jeśli ma on możliwość szybkiej zmiany pracy, szansa na nowe zatrudnienie daje swobodę natychmiastowego rozwiązania umowy. Znacznie gorzej, gdy umowę wypowiada pracodawca. Na szczęście nad pracownikiem parasol ochronny roztacza kodeks pracy, regulujący umowę o pracę.

Pracownik pod parasolem kodeksu

Umowy na czas określony, na zastępstwo i na wykonanie określonej pracy nie można rozwiązać drogą wypowiedzenia (wyjątek stanowi umowa na czas określony, zawarta na więcej niż 6 miesięcy, w której strony zawarły możliwość takiego jej rozwiązania). Natomiast w przypadku umowy na czas nieokreślony oraz zawartej na okres próbny, pracodawca może wręczyć wypowiedzenie, z zachowaniem jednak obowiązującego okresu wypowiedzenia. Istnieje oczywiście szereg sytuacji, które chronią pracownika, uniemożliwiając jego zwolnienie. Wszystkie te kwestie szczegółowo reguluje kodeks pracy.

Aby wypowiedzenie miało moc prawną, musi spełniać określone warunki formalne. Są to:

 • oznaczenie pracownika
 • oznaczenie pracodawcy
 • data sporządzenia
 • oznaczenie umowy o pracę
 • właściwa treść oświadczenia
 • informacja o prawie odwołania się do sądu
 • przyczyna wypowiedzenia, konkretnie sformułowana w jasny i zrozumiały sposób, nie ogólnie i lakonicznie.

Przyjęcie wypowiedzenia nie oznacza automatycznego rozwiązania umowy. Obie strony obowiązuje okres wypowiedzenia. Jego długość uzależniona jest od czasu zatrudnienia u danego pracodawcy (a nie łącznego stażu pracy), rodzaju umowy i wynosi odpowiednio w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony:

 • 2 tygodnie - przy okresie zatrudnienia krótszym niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc - przy okresie zatrudnienia co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące - przy okresie zatrudnienia co najmniej 3 lat,

zaś przy umowie na okres próbny:

 • 3 dni robocze - przy okresie próbnym nie przekraczającym 2 tygodni,
 • 1 tydzień - przy okresie próbnym dłuższym niż 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie - jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące (dłuższy nie może już być).

Umowę o pracę na czas określony można rozwiązać z 2 - tygodniowym okresem wypowiedzenia (o ile została zawarta na więcej niż 6 miesięcy, a strony zawarły możliwość takiego jej rozwiązania).

Wolne na otarcie łez?

Kolejna korzyść dla zwalnianego pracownika, jaką gwarantuje kodeks pracy, to dni wolne przeznaczone na poszukiwanie pracy. W przypadku, gdy okres wypowiedzenia nie przekracza 1 miesiąca pracownikowi przysługują 2 dni, jeżeli zaś wynosi 3 miesiące przysługują 3 dni. Oczywiście pomimo nieobecności, pracownik za te dni otrzymuje pełne wynagrodzenie. Uprawnienie to przysługuje również w odniesieniu do umowy na okres próbny i czas określony (przy spełnieniu warunków umożliwiających jej wypowiedzenie).

Trudno powiedzieć, czy 2 lub 3 dni wystarczą, aby znaleźć nową pracę, niewątpliwie ten czas przyda się na przygotowanie dokumentów rekrutacyjnych, uaktualnienie CV, przejrzenie ofert pracy i wysłanie aplikacji.

Należy pamiętać, że w trakcie trwania okresu wypowiedzenia, obie strony mają niezmienione względem siebie prawa i obowiązki wynikające z umowy o pracę, chyba że postanowią inaczej. Przykładowo pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy, jeśli istnieje obawa, że będzie on działał na niekorzyść pracodawcy. Jednak najczęściej pracownik zobowiązany jest do wypełniania swoich dotychczasowych obowiązków, choć niewątpliwie entuzjazm i motywacja w okresie wypowiedzenia dalekie są od zadowalających.

Wypowiedzenie i co dalej

Okres wypowiedzenia jest dosyć krótki (o ile w ogóle jest), ale przy pełnej mobilizacji istnieje realna szansa zachowania ciągłości zatrudnienia. Warto w tym czasie uruchomić znajomości, rozesłać wśród znajomych informację o poszukiwaniu pracy, umieścić swoje CV na portalach rekrutacyjnych, serwisach społecznościowych specjalizujących się w kontaktach zawodowo-biznesowych.

Bardzo istotny jest również aspekt psychologiczny. Nie należy wypowiedzenia odbierać osobiście, jako działania wymierzonego bezpośrednio w nas, pozbawiać się wiary we własne możliwości - bardziej jako konieczność pracodawcy, zmuszonego do takiej decyzji sytuacją w przedsiębiorstwie.

Potraktowanie wypowiedzenia zadaniowo ułatwi przetrwanie tej trudnej sytuacji, a może okaże się, że było ono impulsem do całkiem nowego otwarcia w życiu zawodowym.


Powiązane treści

Czy umowa o pracę jest lepsza niż zlecenie?
Czy umowa o pracę jest lepsza niż zlecenie?
Studia to początek kariery
Studia to początek kariery
Etat czy własna firma?
Etat czy własna firma?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
​Jak nie stracić zdrowia w biurze?
​Jak nie stracić zdrowia w biurze?
Spójrz na siebie, jak na markę
Spójrz na siebie, jak na markę
Postaw na kreatywność i zrób karierę w firmie
Postaw na kreatywność i zrób karierę w firmie
Najatrakcyjniejsi pracodawcy w Polsce
Najatrakcyjniejsi pracodawcy w Polsce
Jak napisać dobre CV?
Jak napisać dobre CV?
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
Inteligencja emocjonalna Twoją siłą
Inteligencja emocjonalna Twoją siłą
Umowa o pracę, czyli wiesz, co podpisujesz
Umowa o pracę, czyli wiesz, co podpisujesz
Śpij dłużej, żyj aktywniej - to się zwyczajnie opłaca
Śpij dłużej, żyj aktywniej - to się zwyczajnie opłaca
Podstawowe zasady negocjacji
Podstawowe zasady negocjacji
Zarobki specjalistów i managerów w Polsce
Zarobki specjalistów i managerów w Polsce
Zadbaj o referencje dla siebie
Zadbaj o referencje dla siebie
Wizerunek zawodowy pracownika w sieci
Wizerunek zawodowy pracownika w sieci

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Politechnika Lubelska
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Kaliski
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Collegium Humanum w Kielcach