Jakiego artykułu szukasz?

Otrzymałem wypowiedzenie! Jak sobie z tym poradzić?

Jak stawić czoła otrzymanemu wypowiedzeniu?

Każdy, kto jest aktywny zawodowo musi się liczyć z tym, że nastąpi w jego życiu taki moment, gdy przełożony wręczy mu wypowiedzenie umowy o pracę.

Otrzymałem wypowiedzenie! Jak sobie z tym poradzić?

Zmiana pracy często stanowi kolejny krok na drodze kariery - wynika z chęci zwiększenia wynagrodzenia, awansu, zyskania szansy rozwoju, uzyskania nowych kwalifikacji.

Sytuacja wygląda znacznie gorzej, gdy decyzja o zakończeniu współpracy wychodzi od pracodawcy, a my wcale nie mamy optymistycznych perspektyw dalszego życia zawodowego.

Jeśli więc już dotknie nas taka sytuacja, lepiej jej stawić czoła świadomie, bez paniki, z uwzględnieniem przysługujących nam praw.

Rozwiązanie umowy o pracę

Sposób rozwiązania umowy wiążącej pracodawcę z pracownikiem zależy od rodzaju tej umowy.

W przypadku umowy - zlecenia, jeśli strony nie postanowią inaczej, rozwiązanie umowy następuje właściwie z dnia na dzień, bez okresu wypowiedzenia. Stawia to zleceniobiorcę w zdecydowanie niekorzystnej sytuacji. Podobny mechanizm rozwiązania umowy przebiega w odniesieniu do umowy o dzieło.

Umowę o pracę można rozwiązać za porozumieniem stron, w terminie i na zasadach ustalonych przez pracodawcę i pracownika. Takie rozwiązanie jest dobre dla pracownika, jeśli ma on możliwość szybkiej zmiany pracy, szansa na nowe zatrudnienie daje swobodę natychmiastowego rozwiązania umowy. Znacznie gorzej, gdy umowę wypowiada pracodawca. Na szczęście nad pracownikiem parasol ochronny roztacza kodeks pracy, regulujący umowę o pracę.

Pracownik pod parasolem kodeksu

Umowy na czas określony, na zastępstwo i na wykonanie określonej pracy nie można rozwiązać drogą wypowiedzenia (wyjątek stanowi umowa na czas określony, zawarta na więcej niż 6 miesięcy, w której strony zawarły możliwość takiego jej rozwiązania). Natomiast w przypadku umowy na czas nieokreślony oraz zawartej na okres próbny, pracodawca może wręczyć wypowiedzenie, z zachowaniem jednak obowiązującego okresu wypowiedzenia. Istnieje oczywiście szereg sytuacji, które chronią pracownika, uniemożliwiając jego zwolnienie. Wszystkie te kwestie szczegółowo reguluje kodeks pracy.

Aby wypowiedzenie miało moc prawną, musi spełniać określone warunki formalne. Są to:

 • oznaczenie pracownika
 • oznaczenie pracodawcy
 • data sporządzenia
 • oznaczenie umowy o pracę
 • właściwa treść oświadczenia
 • informacja o prawie odwołania się do sądu
 • przyczyna wypowiedzenia, konkretnie sformułowana w jasny i zrozumiały sposób, nie ogólnie i lakonicznie.

Przyjęcie wypowiedzenia nie oznacza automatycznego rozwiązania umowy. Obie strony obowiązuje okres wypowiedzenia. Jego długość uzależniona jest od czasu zatrudnienia u danego pracodawcy (a nie łącznego stażu pracy), rodzaju umowy i wynosi odpowiednio w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony:

 • 2 tygodnie - przy okresie zatrudnienia krótszym niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc - przy okresie zatrudnienia co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące - przy okresie zatrudnienia co najmniej 3 lat,

zaś przy umowie na okres próbny:

 • 3 dni robocze - przy okresie próbnym nie przekraczającym 2 tygodni,
 • 1 tydzień - przy okresie próbnym dłuższym niż 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie - jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące (dłuższy nie może już być).

Umowę o pracę na czas określony można rozwiązać z 2 - tygodniowym okresem wypowiedzenia (o ile została zawarta na więcej niż 6 miesięcy, a strony zawarły możliwość takiego jej rozwiązania).

Wolne na otarcie łez?

Kolejna korzyść dla zwalnianego pracownika, jaką gwarantuje kodeks pracy, to dni wolne przeznaczone na poszukiwanie pracy. W przypadku, gdy okres wypowiedzenia nie przekracza 1 miesiąca pracownikowi przysługują 2 dni, jeżeli zaś wynosi 3 miesiące przysługują 3 dni. Oczywiście pomimo nieobecności, pracownik za te dni otrzymuje pełne wynagrodzenie. Uprawnienie to przysługuje również w odniesieniu do umowy na okres próbny i czas określony (przy spełnieniu warunków umożliwiających jej wypowiedzenie).

Trudno powiedzieć, czy 2 lub 3 dni wystarczą, aby znaleźć nową pracę, niewątpliwie ten czas przyda się na przygotowanie dokumentów rekrutacyjnych, uaktualnienie CV, przejrzenie ofert pracy i wysłanie aplikacji.

Należy pamiętać, że w trakcie trwania okresu wypowiedzenia, obie strony mają niezmienione względem siebie prawa i obowiązki wynikające z umowy o pracę, chyba że postanowią inaczej. Przykładowo pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy, jeśli istnieje obawa, że będzie on działał na niekorzyść pracodawcy. Jednak najczęściej pracownik zobowiązany jest do wypełniania swoich dotychczasowych obowiązków, choć niewątpliwie entuzjazm i motywacja w okresie wypowiedzenia dalekie są od zadowalających.

Wypowiedzenie i co dalej

Okres wypowiedzenia jest dosyć krótki (o ile w ogóle jest), ale przy pełnej mobilizacji istnieje realna szansa zachowania ciągłości zatrudnienia. Warto w tym czasie uruchomić znajomości, rozesłać wśród znajomych informację o poszukiwaniu pracy, umieścić swoje CV na portalach rekrutacyjnych, serwisach społecznościowych specjalizujących się w kontaktach zawodowo-biznesowych.

Bardzo istotny jest również aspekt psychologiczny. Nie należy wypowiedzenia odbierać osobiście, jako działania wymierzonego bezpośrednio w nas, pozbawiać się wiary we własne możliwości - bardziej jako konieczność pracodawcy, zmuszonego do takiej decyzji sytuacją w przedsiębiorstwie.

Potraktowanie wypowiedzenia zadaniowo ułatwi przetrwanie tej trudnej sytuacji, a może okaże się, że było ono impulsem do całkiem nowego otwarcia w życiu zawodowym.


Powiązane treści

Czy umowa o pracę jest lepsza niż zlecenie?
Czy umowa o pracę jest lepsza niż zlecenie?
Studia to początek kariery
Studia to początek kariery
Etat czy własna firma?
Etat czy własna firma?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
​Jak nie stracić zdrowia w biurze?
​Jak nie stracić zdrowia w biurze?
Spójrz na siebie, jak na markę
Spójrz na siebie, jak na markę
Postaw na kreatywność i zrób karierę w firmie
Postaw na kreatywność i zrób karierę w firmie
Najatrakcyjniejsi pracodawcy w Polsce
Najatrakcyjniejsi pracodawcy w Polsce
Jak napisać dobre CV?
Jak napisać dobre CV?
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
Inteligencja emocjonalna Twoją siłą
Inteligencja emocjonalna Twoją siłą
Umowa o pracę, czyli wiesz, co podpisujesz
Umowa o pracę, czyli wiesz, co podpisujesz
Śpij dłużej, żyj aktywniej - to się zwyczajnie opłaca
Śpij dłużej, żyj aktywniej - to się zwyczajnie opłaca
Podstawowe zasady negocjacji
Podstawowe zasady negocjacji
Zarobki specjalistów i managerów w Polsce
Zarobki specjalistów i managerów w Polsce
Zadbaj o referencje dla siebie
Zadbaj o referencje dla siebie
Wizerunek zawodowy pracownika w sieci
Wizerunek zawodowy pracownika w sieci

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Częstochowska
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Piotrkowska
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kaliski
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski