​Psychologia w Katowicach

Psychologia wkroczyła w większość dziedzin życia. Specjalistyczna wiedza psychologiczna znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie jest człowiek ze swoimi emocjami, problemami, wyborami, decyzjami.

Dobry psycholog powinien być osobą empatyczną, ale jednocześnie zdystansowaną do problemu, dyskretną, taktowną, potrafiącą wzbudzić zaufanie.


Jaka praca po psychologii?


Profesjonalna wiedza psychologiczna jest niezbędna przy udzielaniu wsparcia w sytuacjach krytycznych, w negocjacjach, mediacjach, pomocy medycznej, psychologicznej, mediach, zarządzaniu kadrami, szkoleniach, profilaktyce patologii społecznej, policji, więziennictwie, oświacie itp.

Psycholodzy znajdują pracę w bardzo wielu branżach. Są zatrudniani przykładowo w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach, szpitalach, ośrodkach leczenia uzależnień, domach dziecka, sądach, więzieniach, instytucjach szkoleniowych, urzędach pracy, działach HR, firmach prowadzących badania rynku.


Jak wyglądają studia na psychologii?


Psychologia realizowana jest w formie jednolitych magisterskich studiów, trwających 5 lat. Jednak osoby, które nie są przekonane, czy chcą związać swoją przyszłość z tą dziedziną mogą w jednej z uczelni rozpocząć 3-letnie studia licencjackie, zdobywając tym samym umiejętności przydatne w wielu innych obszarach zawodowych.

Wybrane przedmioty w programie studiów: komunikacja interpersonalna, procesy poznawcze, psychologia zdrowia, osobowość, psychologia społeczna, psychometria, psychopatologia, diagnoza psychologiczna, pomoc psychologiczna, etyka zawodu psychologa, podstawy interwencji kryzysowej.


Psychologia Katowicach - które uczelnie?


Zobaczcie, jakie specjalności oferują śląskie uczelnie i jakie są koszty kształcenia:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Psychologii, specjalizacje:

 • psychologia kliniczna człowieka dorosłego
 • psychologia pracy i organizacji
 • psychologia zdrowia i jakości życia
 • psychologia sądowa
 • psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 2750 zł.

Uniwersytet SWPS Katowice, specjalności:

 • psychologia w biznesie i organizacjach
 • psychologia sądowa
 • psychologia kliniczna człowieka dorosłego
 • psychologia kliniczna dzieci i młodzieży.

Studia licencjackie, specjalności:

 • zdrowie i choroba
 • człowiek w biznesie.

Rok studiów kosztuje 9450 zł.

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach, specjalności:

 • psychologia zarządzania
 • psychologia kliniczna
 • psychologia interwencyjna.

Rok studiów stacjonarnych kosztuje 3400 zł, niestacjonarnych – 5150 zł.

Chcecie więcej dowiedzieć się o kierunku studiów i pracy psychologa? Zachęcamy do lektury artykułu: