Psychologia w Sopocie

Gdzie w Sopocie można studiować psychologię?


Uczelnią oferującą ten kierunek studiów jest Uniwersytet SWPS Sopot.

Osoby myślące o pracy psychologa zdobędą wymagane kompetencje, wybierając 5-letnie, jednolite studia magisterskie.

Specjalności, jakie można studiować w tym trybie:

  • psychologia biznesu
  • psychologia kliniczna
  • psychologia wspomagania rozwoju
  • psychologia sądowa z elementami psychokryminalistyki
  • psychoseksuologia.

Wybrane przedmioty przewidziane w 5-letnim toku nauczania to: rozwój osobisty, wprowadzenie do psychologii, psychologia społeczna, psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia, biologiczne podstawy zachowania, wprowadzenie do psychoseksuologii, psychologii biznesu/klinicznej/wspomagania rozwoju, psychologia procesów poznawczych, psychometria, diagnoza inteligencji osoby dorosłej, podstawy psychopatologii, psychologia osobowości, psychologia emocji i motywacji, etyka zawodu psychologa.

Kandydaci nie do końca przekonani do swojej przyszłości zawodowej, rozważający pracę również w innych obszarach mogą rozpocząć 3,5-letnie studia licencjackie. Po nich mogą kontynuować zarówno kształcenia psychologiczne lub wybrać inną dziedzinę, zdobywając tym samym kwalifikacje wielokierunkowe.

Obszary kształcenia realizowane na studiach licencjackich:

  • zdrowie
  • psychologia sądowa z elementami psychokryminalistyki
  • psychoseksuologia.

Rok studiów kosztuje 4950 zł.


Praca po psychologii


Absolwenci psychologii mogą pracować w placówkach edukacyjnych, żłobkach, przedszkolach, wszystkich typach szkół, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, gabinetach psychologicznych, ośrodkach pomocy społecznej, centrach pomocy społecznej. Inne obszary zawodowe, w których zastosowanie znajduje profesjonalna wiedza psychologiczna to firmy szkoleniowe, działy marketingu, PR, human resource, instytucje prowadzące badania rynku, fundacje, organizacje pozarządowe, a także placówki wymiaru sprawiedliwości, domach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, pogotowiach opiekuńczych.

Psychologię można studiować również na innych trójmiejskich uczelniach.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów psychologicznych w Gdyni oraz w Gdańsku.