Rynek pracy w Bydgoszczy

Korepetycje, praca w pubie czy mycie okien z pewnością nie będą w wielkiej kolizji z planem zajęć na studiach. My jednak chcemy się przyjrzeć, jakie możliwości zatrudnienia i przede wszystkim zdobycia doświadczenia mają osoby studiujące w Bydgoszczy, jak wygląda lokalny rynek pracy.


Pracy szukaj na uczelni

Każda niemal szkoła wyższa prowadzi własne biuro karier. To instytucja, która pomaga stawiać pierwsze kroki na rynku pracy. Organizuje szkolenia, warsztaty czy konsultacje z zakresu efektywnego poszukiwania pracy, badania predyspozycji zawodowych, przygotowania cv, profesjonalnego zaprezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej. Gromadzi oferty pracy, współpracuje z lokalnymi przedsiębiorcami i instytucjami, które rekrutują studentów na staże lub praktyki. Poniższe nazwy uczelni przekierowują na strony poszczególnych jednostek, zajmujących się karierą ich studentów:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Collegium Medicum UMK

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Wyższa Szkoła Bankowa

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa

Wyższa Szkoła Gospodarki


Praktyki i staże

Obowiązkowe praktyki, objęte programem studiów często organizowane są w miejscach wskazanych przez uczelnię. Trwają określoną liczbę godzin wymaganych do zaliczenia, nie zawsze wystarczającą, aby poznać specyfikę pracy na określonym stanowisku.

Wystarczy przejrzeć oferty w znanych portalach pracy żeby zobaczyć, jak wielu przedsiębiorców rekrutuje studentów ostatnich lat studiów do pracy, na wakacyjne praktyki czy staże, które finalnie okazują się długoletnią współpracą uwieńczoną umową o pracę.


Rynek pracy w Bydgoszczy

Z analizy barometru zawodów dla Bydgoszczy na 2019 rok wynika, że deficyt pracowników dotyczy analityków, testerów i operatorów systemów teleinformatycznych, projektantów baz danych, biotechnologów, inżynierów budowlanych, pielęgniarek i położnych, opiekunów osób starszych, handlowców, ratowników medycznych, specjalistów elektroniki, automatyki i robotyki, spedytorów i logistyków.

To ważna informacja dla osób zastanawiających się nad wyborem kierunku studiów. Zdobycie kwalifikacji we wspomnianych dziedzinach to pewnik, że pracę w najbliższych latach będziecie mieć.


Jak to się ma do zarobków?

Według portalu pracuj.pl przeciętne wynagrodzenie w Bydgoszczy wynosiło w 2018 roku 4200 zł brutto.

Niezmiennie w całym kraju, pewne branże pozwalają zarobić zdecydowanie więcej. Prym wiedzie IT. Kierownik w branży rozwoju oprogramowania mógł w 2018 roku zarobić 10000 zł brutto, specjalista z zakresu analizy biznesowej - 7000 zł brutto, specjalista ds. category management, czy prawnik po aplikacji - 6000 zł brutto.

Te najwyższe stawki zdecydowanie nie dotyczą absolwentów uczelni – odnoszą się do kierowniczych stanowisk osób z przynajmniej kilkuletnim stażem pracy.

Większa firma najczęściej oznacza wyższą płacę. Najwięksi bydgoscy pracodawcy to między innymi: Atos, Pesa, Hanplast, Unilever, Ikea, Wojskowe Zakłady Lotnicze.


Zamiast etatu

Chcesz spróbować własnych sił, być dla siebie sterem i okrętem, masz pomysły na własną działalność? Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zlokalizowany przy wybranych uczelniach mają za zadanie promowanie samozatrudnienia i pomoc kreatywnym, młodym ludziom w rozpoczęciu własnego biznesu przy minimalnym nakładzie finansowym. Pod ich skrzydłami powstają firmy, które po ochronnym okresie preinkubacji z sukcesem funkcjonują na wolnym rynku. Inkubatory zapewniają początkującym przedsiębiorcom pomieszczenia biurowe, doradztwo i fachową opiekę specjalistów oraz dostęp do narzędzi wirtualnych.