Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu

W cenie są języki niszowe, mniej popularne, orientalne.

Warto mieć na uwadze, że studiowanie kierunku filologicznego to dodatkowo przybliżanie historii danego obszaru językowego, jego kultury, literatury, współczesnych uwarunkowań życia. Poznanie tych aspektów, swobodne poruszanie się i komunikowanie w realiach danego kraju znacznie rozszerza spektrum możliwości zawodowych dla absolwentów studiów filologicznych.

Przykładowe miejsca pracy po uzyskaniu dyplomu z zakresu filologii:

  • szkoły, przedszkola, placówki oświatowe
  • specjalistyczne kursy językowe
  • biura tłumaczeń
  • wydawnictwa
  • media
  • instytucje kultury
  • placówki dyplomatyczne
  • instytucje UE
  • biura podróży
  • przedsiębiorstwa współpracujące z kontrahentami zagranicznymi.

Jakie studia filologiczne można wybrać w uczelniach Warszawy i Mazowsza?

Filologia angielska

filologia germańska

Filologia białoruska

Filologia litewska i łotewska

Filologia nowogrecka

Filologia polska

Filologia romańska

Filologia rosyjska

Filologia włoska

Filologia węgierska

Orierntalistyka (afrykanistyka, arabistyka, kultura Wschodu Starożytnego, indologia, iranistyka, japonistyka, koreanistyka, mongolistyka i tybetologia, sinologia, turkologia)

Ukrainistyka

Slawistyka

Studia wschodnie

Studia filologiczno-kulturoznawcze

Lingwistyka stosowana

Cyberlingwistyka


Jakie przedmioty zdawać na maturze?

W przypadku filologii, na których wymagana jest znajomość języka kierunkowego, najczęściej wynik maturalny z tego przedmiotu jest decydujący. Dodatkowo uwzględniane bywają punkty z języka polskiego. Uczelnie szczegółowo określają, z której części egzaminu maturalnego (ustnej lub pisemnej) oraz z jakiego poziomu będą uwzględniane wyniki.

Które uczelnie umożliwiają kształcenie na kierunkach filologicznych?

W serwisach poniższych uczelni znajdziecie informacje dotyczące oferty edukacyjnej, zasad rekrutacji, kosztów kształcenia:

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Uniwersytet SWPS Warszawa

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Europejska Uczelnia w Warszawie

Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Z. Glogera w Wołominie

Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie


Na większości kierunków filologicznych część programu studiów jest zbliżona, przedmioty dotyczą innego języka i innych krajów. O swoich doświadczeniach na filologii germańskiej, przebiegu studiów opowiada Kinga: