Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim

Część kierunków medycznych realizowana jest tylko w uczelniach stricte medycznych, w przypadku tego regionu jest to Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Spora grupa kierunków stanowi ofertę kształcenia państwowych uczelni zawodowych, ale też niepublicznych szkół wyższych. To studia realizowane w trybie dwustopniowym, ich ukończenie pozwala na rozpoczęcie pracy zawodowej w określonej dziedzinie.

Nieco inaczej wygląda proces kształcenia lekarzy, stomatologów.

Studia trwają odpowiednio 6 i 5 lat. Po ich ukończeniu absolwenci odbywają staż, po którym mogą przystąpić do Lekarskiego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. Jego pozytywny wynik jest równoznaczny z uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu. Stanowi jednocześnie przepustkę do rozpoczęcia kształcenia specjalizacyjnego.

Uzyskanie odpowiednich kwalifikacji, uprawnień i doświadczenia to zatem lata nauki i praktyki.


W Białymstoku można wybrać następujące kierunki medyczne

Analityka medyczna

Dietetyka

Elektroradiologia

Farmacja

Fizjoterapia

Higiena stomatologiczna

Kosmetologia

Lekarski

Lekarsko-dentystyczny

Logopedia z fonoaudiologią

Pielęgniarstwo

Położnictwo

Ratownictwo medyczne

Techniki dentystyczne

Zdrowie publiczne


Jakie przedmioty najlepiej zdawać na maturze?

Jeśli wybieracie kierunek lekarski lub lekarsko-dentystyczny obowiązkowo musicie zdać biologię oraz do wyboru: chemię, fizykę, matematykę, wszystkie na poziomie rozszerzonym.

Kandydaci na farmację muszą zdać chemię oraz do wyboru biologię, fizykę lub matematykę. Wymagany poziom rozszerzony.

Przyszli fizjoterapeuci będą rekrutowani na podstawie wyników z przedmiotu wybranego spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Na pozostałych kierunkach Uniwersytetu Medycznego decydujące będą punkty z biologii lub chemii lub fizyki lub matematyki.

Szczegółowe zasady kwalifikacji należy sprawdzać w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Niepubliczne szkoły wyższe najczęściej przyjmują kandydatów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności zgłoszeń.


Które uczelnie Podlasiu oferują studia medyczne?

W poniższych linkach znajdziecie szczegółowe informacje na temat realizowanych kierunków, zasad rekrutacji, programów studiów oraz kosztów kształcenia:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. E. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży


Podejrzyjmy, jak wyglądają studia na kierunku lekarsko-dentystycznym w Białymstoku: