Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim

W istotnych kwestiach radzimy się profesjonalistów, specjalistów z określonej dziedziny prawa.

Osoby swobodnie poruszające się w meandrach zmieniających się przepisów darzone są szacunkiem. Zawody prawnicze należą do elitarnych, związanych z dużym zaufaniem społecznym.

Kandydaci na studia prawnicze powinni być wyjątkowo etyczni, wyróżniać się sumiennością dokładnością, precyzją, a także doskonałą pamięcią, umiejętnością logicznego myślenia.


Studia prawnicze na Pomorzu - kierunki

Prawo, specjalności:

 • mediacje
 • obsługa biznesu
 • sądowa

Prawo w biznesie, specjalności:

 • prawo i zarządzanie
 • prawo w biznesie międzynarodowym

Kierunek prawno-biznesowy

Prawo w administracji i gospodarce – studia drugiego stopnia


Studia prawnicze - uczelnie w Gdańsku i regionie

Uniwersytet Gdański

Akademia Pomorska w Słupsku

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Gdańska Szkoła Wyższa


Studia prawnicze - jakie przedmioty?

Kandydaci na pięcioletnie, jednolite studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim muszą jak najlepiej zdać na maturze język polski oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wos, matematyka.

Na pozostałe uczelnie rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku przekroczenia limitu miejsc rekrutacja do Akademii Pomorskiej obejmować będzie punktację z jednego przedmiotu wybranego z: język polski, język obcy, historia, wos lub geografia.


Studia prawnicze - perspektywy pracy

Ukończenie jednolitych magisterskich studiów uprawnia do przystąpienia do egzaminu na wybraną aplikację. Jej pozytywne ukończenie pozwala na wykonywanie wybranego zawodu prawniczego, przykładowo:

 • adwokata
 • sędziego
 • radcy prawnego
 • prokuratora
 • notariusza
 • komornika.

Absolwenci kierunków prawniczych bez ukończonej aplikacji znajdują zatrudnienie w:

 • jednostkach administracji publicznej
 • podmiotach gospodarczych
 • doradztwie podatkowym
 • firmach konsultingowych
 • działach prawnych przedsiębiorstw
 • instytucjach finansowych
 • firmach ubezpieczeniowych
 • organizacjach pozarządowych.

Ścieżki kariery zawodowej mogą być zaskakujące po ukończeniu studiów. Okazuje się, że każda wiedza do czegoś się przyda.

Co dają studia prawnicze? – opowiada o tym Jola: