Zarządzanie kryzysowe w Wyższej Szkole Prawa

Jeżeli interesuje Cię tematyka bezpieczeństwa państwa, a szczególnie zarządzania kryzysowego, a także przeciwdziałania oraz minimalizowania wszelkich zagrożeń związanych z funkcjonowaniem państwa, wybierz studia I stopnia na specjalności Zarządzanie kryzysowe realizowane na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.

Wyposażymy Cię w umiejętności z zakresu zarządzania w sytuacjach kryzysowych, klęsk żywiołowych oraz w sytuacjach zagrożenia państwa zarówno z przyczyn pochodzenia zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Przygotujemy Cię do podejmowania szybkich i zdecydowanych działań związanych z przeciwdziałaniem oraz reagowaniem na występowanie bezpośrednich zagrożeń dla państwa, a także nauczymy Cię podejmowania racjonalnych działań w zakresie rekonstrukcji jego infrastruktury krytycznej oraz wznawiania funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej. Będziesz w stanie samodzielnie identyfikować oraz proponować rozwiązania dla skomplikowanych problemów towarzyszących bezpieczeństwu lokalnemu, regionalnemu oraz ogólnopaństwowemu.

Kariera zawodowa

Kończąc studia I stopnia na specjalności Zarządzanie kryzysowe, możesz wykorzystać zdobyte umiejętności jako specjalista pracujący m.in.: w Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Biurze Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centrach Zarządzania Kryzysowego, strukturach administracji państwowej i samorządowej, w różnorodnych formacjach mundurowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne naszego kraju.

Jako specjalista ds. zarządzania kryzysowego staniesz do walki z zagrożeniami politycznymi, gospodarczymi, militarnymi, społecznymi, ekologicznymi, zdrowotnymi, które mogą zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu państwa polskiego. Znajdziesz się na pierwszej linii frontu, strzegąc i gwarantując wszystkim obywatelom naszego kraju nienaruszalność terytorialną oraz stabilizację we wszystkich sferach ich życia.

Więcej informacji na stronie www WSP