Jakiego artykułu szukasz?

Zarządzanie kryzysowe w Wyższej Szkole Prawa

Jako specjalista ds. zarządzania kryzysowego staniesz do walki z zagrożeniami politycznymi, gospodarczymi, militarnymi, społecznymi, ekologicznymi, zdrowotnymi, które mogą zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu państwa polskiego.

Zarządzanie kryzysowe w Wyższej Szkole Prawa

Jeżeli interesuje Cię tematyka bezpieczeństwa państwa, a szczególnie zarządzania kryzysowego, a także przeciwdziałania oraz minimalizowania wszelkich zagrożeń związanych z funkcjonowaniem państwa, wybierz studia I stopnia na specjalności Zarządzanie kryzysowe realizowane na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.

Czego się nauczysz?

Wyposażymy Cię w umiejętności z zakresu zarządzania w sytuacjach kryzysowych, klęsk żywiołowych oraz w sytuacjach zagrożenia państwa zarówno z przyczyn pochodzenia zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Przygotujemy Cię do podejmowania szybkich i zdecydowanych działań związanych z przeciwdziałaniem oraz reagowaniem na występowanie bezpośrednich zagrożeń dla państwa, a także nauczymy Cię podejmowania racjonalnych działań w zakresie rekonstrukcji jego infrastruktury krytycznej oraz wznawiania funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej. Będziesz w stanie samodzielnie identyfikować oraz proponować rozwiązania dla skomplikowanych problemów towarzyszących bezpieczeństwu lokalnemu, regionalnemu oraz ogólnopaństwowemu.

Kariera zawodowa

Kończąc studia I stopnia na specjalności Zarządzanie kryzysowe, możesz wykorzystać zdobyte umiejętności jako specjalista pracujący m.in.: w Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Biurze Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centrach Zarządzania Kryzysowego, strukturach administracji państwowej i samorządowej, w różnorodnych formacjach mundurowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne naszego kraju.

Jako specjalista ds. zarządzania kryzysowego staniesz do walki z zagrożeniami politycznymi, gospodarczymi, militarnymi, społecznymi, ekologicznymi, zdrowotnymi, które mogą zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu państwa polskiego. Znajdziesz się na pierwszej linii frontu, strzegąc i gwarantując wszystkim obywatelom naszego kraju nienaruszalność terytorialną oraz stabilizację we wszystkich sferach ich życia.

Więcej informacji na stronie www WSP

Powiązane treści

Nowe kierunki studiów - rekrutacja 2020/2021
Nowe kierunki studiów - rekrutacja 2020/2021
​Jakie studia wybrać w 2020 roku, aby mieć pewną pracę?
​Jakie studia wybrać w 2020 roku, aby mieć pewną pracę?
​Zawody przyszłości
​Zawody przyszłości
Zawody przyszłości, gdzie będzie praca?
Zawody przyszłości, gdzie będzie praca?
​Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe we Wrocławiu
​Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe we Wrocławiu
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Po jakich studiach znajdziesz pracę?
Po jakich studiach znajdziesz pracę?
Kierunek na rozwój, kierunek na pracę
Kierunek na rozwój, kierunek na pracę
Na jakie iść studia, aby dostać pracę?
Na jakie iść studia, aby dostać pracę?
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu