Chemik

Chemik przede wszystkim zajmuje się badaniem otaczającego nas świata organicznego oraz nieorganicznego, w tym samego człowieka. Celem jego działań jest poznanie nowych substancji, rozwinięcie wiedzy na temat już znanych. Dzięki chemikom świat poznaje istniejące pierwiastki, związki chemiczne oraz ich zastosowanie (głównie w przemyśle). Aby móc wykorzystać dane substancje, przy dzisiejszym stopniu rozwoju nauki i technologii, konieczne jest nie tylko odkrywanie coraz to nowszych związków, ale badanie tego, na ile można łączyć, mieszać, rozłączać ich cechy fizyczne czy chemiczne, aby znalazły zastosowanie w produkcji.

Predyspozycje

Przede wszystkim chemik musi być zafascynowany swoją pracą. Głównie przeprowadza badania w laboratorium, więc można by pomyśleć, że jest to bardzo żmudne i monotonne, jednak dla osoby z pasją, każde następne badanie będzie swego rodzaju wyzwaniem, dzięki któremu może odkryć jako pierwszy pewne substancje, związki czy właściwości. Chemik powinien mieć dobry wzrok, słuch oraz być precyzyjny. Przy odmierzaniu składników często odrobina może mieć kolosalne znaczenie. Chemik musi być cały czas skupiony, nie może poddawać się rutynie, konieczna jest także podzielność uwagi oraz skrupulatność. Przy pracy konieczna jest także znajomość zaawansowanych i specjalistycznych maszyn, czy programów komputerowych.

Status społeczny

Cały otaczający nas świat składa się ze związków chemicznych. Bez ich poznania nie moglibyśmy poznać innych procesów, nie wiedzielibyśmy, czemu pojawiają się anomalie, a tym bardziej jak im się przeciwstawiać. Także dzięki pracy chemików inni naukowcy mogli wynaleźć leki, kosmetyki, zdrowszą żywność czy technologie.

Jak zostać chemikiem?

Chemia coraz częściej staje się kierunkiem zamawianym na różnych uniwersytetach. Oznacza to, że są to studia przyszłościowe, po których nie powinno być problemu ze znalezieniem pracy. Studia prowadzone są w systemie bolońskim (stopień licencjacki i magisterski), jednak istnieje także możliwość kontynuowania nauki na doktoracie – jest to droga, którą wybiera bardzo wielu studentów. Dzięki temu mogą kontynuować rozpoczęte badania, korzystać z zaplecza naukowego uniwersytetu.

Specjalności

W trakcie nauki konieczne jest wybranie specjalizacji spośród takich jak chemia biologiczna, informatyka chemiczna, analiza chemiczna w gospodarce, biotechnologia molekularna, biokataliza, chemia, chemia środowiskowa, ekologia, genetyka i wiele innych. Ilość specjalizacji jest zależna od uniwersytetu, na którym się kształcimy.

Gdzie do pracy?

Chemicy pracują przede wszystkim w laboratoriach bądź na halach produkcyjnych. Znajdą zatrudnienie na uniwersytecie, w prywatnych przedsiębiorstwach zajmujących się np. farmacją, branżą spożywczą czy tworzeniem środków chemicznych (do ochrony roślin).

Zarobki

Zarobki chemika uzależnione są od jego miejsca pracy i poziomu zaawansowania badań. Średnio w Polsce wynagrodzenie wynosi około 2000 zł, jednak wzrasta ono wraz z doświadczeniem, zaawansowaniem badań, czy po prostu miejscem zatrudnienia (firmy prywatne zazwyczaj proponują dużo wyższe stawki).

Komentarze (0)

No comments found