Komornik sądowy

Komornik to osoba odpowiedzialna za ściąganie wierzytelności od dłużnika. Działa na podstawie aktów notarialnych oraz wyroków i nakazów sądowych. Nie może podjąć żadnych działań na własną rękę. Obowiązkiem komornika jest poinformowanie wierzyciela oraz dłużnika o podejmowanych krokach, a także wyjaśnienie istoty sprawy. Istnieje kilka możliwości ściągnięcia należności: może rozłożyć dług na raty, zająć konto bankowe (potocznie „wejść na pensję”) lub zająć dobra materialne, które zostają poddane publicznej licytacji, a pieniądze w ten sposób uzyskane trafiają do wierzyciela.

Predyspozycje

Aby zostać komornikiem bardzo ważne są odpowiednie predyspozycje psychologiczne. Musi to być osoba odporna na stres, krytykę, opanowana, silna emocjonalnie. Ważna jest stanowczość oraz zdecydowanie. Komornik nie może w trakcie wykonywania zlecenia poddawać się prośbom i błaganiom, a nawet współczuciem. Choć wydaje się to okrutne, komornik musi umieć oddzielić pracę zawodową od tego, co tak naprawdę czuje. Bezwzględnie niezbędna jest znajomość prawa (ukończone studia wyższe prawnicze lub administracyjne), umiejętność logicznego myślenia, a także zdolności kierownicze.

Komornik niestety nie jest osobą darzoną sympatią, co wynika z charakteru jego pracy. Często to na nim odreagowują złość i frustrację dłużnicy, widząc w komorniku osobę odpowiedzialną za ich nieszczęścia, nawet jeśli logika podpowiada, że jest to jedynie wykonawca nakazu sądowego. Komornik nie może okazywać strachu, musi być samodzielny oraz umieć podejmować szybkie i trafne decyzje. Stereotypowo ludzie utożsamiają go z osobą bezduszną, pozbawioną serca, uczuć, dlatego tak ważna jest odporność emocjonalna i panowanie nad samym sobą.

Jak zostać komornikiem?

Przed osobami, które chcą zostać komornikami, stawiane są następujące wymagania:

 • należy posiadać obywatelstwo polskie
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych
 • należy posiadać nieposzlakowaną opinię
 • mieć ukończone 26 lat
 • nie można być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • nie można być podejrzanym o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 • należy ukończyć wyższe studia prawnicze lub administracyjne w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskać tytuł magistra prawa lub ukończyć zagraniczne studia prawnicze uznawane w kraju
 • być zdolnym ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków komornika
 • należy odbyć aplikację komorniczą zakończoną egzaminem komorniczym
 • należy przepracować w charakterze asesora komorniczego co najmniej 2 lata

Chcąc przystąpić do obowiązkowej aplikacji komorniczej należy w pierwszej kolejności zdać egzamin konkursowy. Egzamin organizowany jest co roku, natomiast nabór na samą aplikację komorniczą odbywa się co 2 lata.

Egzamin konkursowy ma formę testu, który zawiera 150 pytań z zakresu różnych dziedzin prawa (prawo cywilne, administracyjne, konstytucyjne, finansowe, spółek handlowych itd.) oraz ustroju sądów i samorządu komorniczego. Warunkiem pozytywnego złożenia egzaminu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na co najmniej 90 pytań.

Od dnia ogłoszenia wyników egzaminu kandydaci na aplikantów mają dwa lata aby ubiegać się o wpis na listę aplikantów. Aplikacja komornicza trwa łącznie dwa lata i odbywa się u wybranego komornika-patrona.

Ubiegając się o przyjęcie do pracy w charakterze aplikanta należy najpierw odbyć półroczną praktykę w danej kancelarii. Po zatrudnieniu zainteresowanego w kancelarii komorniczej, zostaje on wpisany przez Radę Izby Komorniczej na listę aplikantów komorniczych. Szkolenie ma formę zajęć teoretycznych oraz praktycznych i ma na celu przygotowanie aplikanta do samodzielnej pracy w zawodzie komornika.

Po zakończeniu kształcenia, aplikanci przystępują do egzaminu komorniczego. Składa się on z części pisemnej, która trwa 6 godzin i polega na opracowaniu tematów z zakresu czynności egzekucyjnych oraz części ustnej, sprawdzającej wiedzę z zakresu prawa, ustroju sądów powszechnych, przepisów egzekucji sądowej i wykonywania czynności komorniczych.

Osoby, które zdadzą egzamin z wynikiem pozytywnym nie stają się jeszcze pełnoprawnymi komornikami. Najpierw muszą przepracować co najmniej 2 lata w charakterze asesora komorniczego. Dopiero wówczas mogą starać się o zatrudnienie na stanowisku komornika.

Gdzie do pracy?

Liczba komorników w Polsce jest ściśle określona przez Sąd Rejonowy i zatrudnienie można znaleźć tylko wtedy, gdy zwolni się miejsce bądź Ministerstwo Sprawiedliwości zdecyduje się na zwiększenie liczby miejsc pracy. Nie ma możliwości założenia własnej kancelarii czy pracy na własną rękę. Komornik pracuje w kancelarii komorniczej, jednak specyfika jego pracy stwarza konieczność pracy w terenie.

Zarobki

Wynagrodzenie komornika uznaje się za bardzo atrakcyjne. Jego pensja zależy od ilości prowadzonych spraw, a także efektywności ściągania wierzytelności. Dolna granica uposażenia komornika zaczyna się od 5000 złotych miesięcznie. Górna granica w praktyce nie istnieje.

Komentarze (7)

 • RichardEt

  Witam, byłam w bardzo trudnej sytuacji i myślałam, że już nie mam żadnej możliwości pozbycia się problemów finansowych. Ale mi bardzo pomogła Izabela, która udzieliła mi pożyczkę i wszystkie moje problemy już są rozwiązane. Więc jeśli ktoś także ma trudności finansowe, to może śmiało zwracać się do Izabeli, jej kontakt izabela.miler24@o2.pl
  5/3/14
 • wrozka

  no cóż. przyjdą czasy że komornik będzie licytował mniej obrotnego kolegę po fachu:)
  9/10/13
 • Nick

  Dodam jeszcze, że moje pokolenie komornicy określili pokoleniem straconym, bo na rynku już jest duża konkurencja, szczególnie w rewirach, w których jest kilku komorników a kandydatów na komorników jest już cała masa. Najgorsze jest to, że trzeba czekać wiele lat na powołanie przez Ministra Sprawiedliwości, a on powołuje tylko najlepszych, bo tak duża jest już konkurencja. Ja osobiście żałuję wyboru drogi kariery.
  8/26/13
 • Aplikant komorniczy

  Ja pracowałem już u kilku komorników i prawdą jest, iż nie jest to ani przyjemna praca ani całkowicie bezpieczny zawód. Mimo, iż jeszcze względnie dobrze zarabiają komornicy, to przyszłość niczego dobrego nie wróży, bo radykalnie obniżane są opłaty i radykalnie większa się liczna komorników, asesorów i aplikantów, co spowodowało już znaczą obniżkę wynagrodzenia.
  8/26/13
 • rewddd

  Pracowałem u komornika, niestety komornicy to bezlitośni ludzi dlatego zrezygnowałem... Kasa fajna nieraz poszło po 4-5 domów/mieszkań/ maszyn rolniczych pomijając całą resztę z zajęć ( rachunki, wynagrodzenia) Niektóre domy fajne po 600 tys były... z tego dla komornika 15% nie więcej niż 60 tys... koszty kancelarii ok 20-30 tys przy kasie ok 100-200 tys miesięcznie. Z resztą jeśli komornik ma 4 domy 2 mieszkania auta za ok 500 tys... a przed moim odejściem kupił Samolot co prawda używany ale 200 tys nie było z rękawa. Miasto do 30 tys mieszkańców.
  7/20/13
 • Adam

  Film "Komornik" rzeczywiście pokazuje ten zawód w dość negatywnym świetle. Ale niestety, taki człowiek jest tak postrzegany, bo musi zabrać Ci rzeczy, które są Twoje. A nikt nie lubi wizyt komornika u siebie w domu, niestety. Dlatego ja nie chciałbym wykonywać tego zawodu, nie chce być źle postrzegany
  11/21/12
 • komornik - film

  kto nie widzial, polecam film F. Falka z Andrzejem Chyrą w roli głownej, tytul Komornik oczywiscie, mocne kino, daje po zaworach, ale warto, ja wiem na pewno, nie chcialbym takiej roboty wykonywac, nawet za bardzo duze pieniadze
  11/21/12